Forskningsområde/n

Forskningsområden


Fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskador
Interventioner mot belastningsskador i arbetslivet
Rehabilitering av belastningsskador

Pågående projekt


Metoder för kvantifiering av motorisk variabilitet vid repetitivt arbete
Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Struktur av motorisk variabilitet vid målinriktade rörelser och hantering av föremål vid repetitivt arbete
Ansvarig: Svend Erik Mathiassen

Öga-huvud-handkoordination vid repetitivt arbete hos människor med kroniska nackbesvär och hos människor med nedsatt syn
Ansvarig: Hans Richter

Kinematik av balansen hos människor med kroniska nack- och ryggbesvär
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Psykofysiska metoder för mätning av proprioception (positions- och rörelsesinne) hos människor med kroniska nackbesvär
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)