Gunnar Bergström

Professor i arbetshälsovetenskap

Docent i medicinsk psykologi

Med dr i personskapdeprevention inriktning rehabilitering 

E-post: gunnar.bergstrom@hig.se

Telefon: 073-622 58 60

Aktuell forskning

  • Utvärdering av en insats för prevention av sjukskrivning bland anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa. Finansiering från Forte. Projekttid: 2015 t.o.m. 2019.
  • Psykisk ohälsa i arbetslivet - Genusmedveten utvärdering av en arbetsplatsnära insats utförd vid företagshälsovården. Finansiering från Försäkringskassan. Projekttid 2016-2018
  • Konsekvenser av sjuknärvaro, bland annat sjuknärvarons påverkan på den anställdes hälsa och arbetsförmåga. Finansiering från AFA-försäkring. Projekttid: 2017 t.o.m. 2019.
  • Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa
    En systematisk genomgång av forskningen – uppdatering publiceras 2018 på uppdrag från Folkhälsomyndigheten.


Januario, L., Karstad, K., Rugulies, R., Bergström, G., Holtermann, A. & Hallman, D. (2019). Association between psychosocial working conditions and perceived physical exertion among eldercare workers: a cross-sectional multilevel analysis of nursing homes, wards and workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (19). 10.3390/ijerph16193610 [Mer information]
Aboagye, E., Björklund, C., Gustafsson, K., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2019). Exhaustion and impaired work performance in the workplace : Associations with presenteeism and absenteeism. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61 (11), e438-e444. 10.1097/JOM.0000000000001701 [Mer information]
Boström, M., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C., Jensen, I. & Kwak, L. (2019). Health and work environment among female and male Swedish elementary school teachers - A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (1). 10.3390/ijerph17010227 [Mer information]
Gustafsson, K., Bergström, G., Marklund, S., Aboagye, E. & Leineweber, C. (2019). Presenteeism as a predictor of disability pension : A prospective study among nursing professionals and care assistants in Sweden. Journal of Occupational Health, 61 (6), 453-463. 10.1002/1348-9585.12070 [Mer information]
Kwak, L., Lornudd, C., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C. & Jensen, I. (2019). Implementation of the Swedish Guideline for Prevention of Mental ill-health at the Workplace : study protocol of a cluster randomized controlled trial, using multifaceted implementation strategies in schools. BMC Public Health, 19. 10.1186/s12889-019-7976-6 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)