Johan Larsson

Universitetslektor i Arbetshälsovetenskap
Centrum för belastningsskadeforskning
Akademin för hälsa och arbetsliv

johan.larsson@hig.se


Aktuell forskning

Bedriver studier om hälsofrämjande och effektivt ledarskap via ett flertal projekt som fokuserar på både offentliga och privata organisationer.

Senaste publikationerna

Bergsten, E., Haapakangas, A., Larsson, J., Jahncke, H. & Hallman, D. (2019). Effects of relocation to activity-based workplaces on perceived productivity : importance of change-oriented leadership. . [Submitted] [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Jahncke, H. (2019). Occupational and individual determinants of work-life balance among office workers with flexible work arrangements. . [Submitted] [Mer information]
Bergsten, E., Mathiassen, S., Larsson, J. & Kwak, L. (2018). Implementation of an ergonomics intervention in a Swedish flight baggage handling company : a process evaluation. PLoS ONE, 13 (3). 10.1371/journal.pone.0191760 [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Jahncke, H. (2018). Flexible work: Occupational determinants of work-life balance. . Länk [Mer information]
Ahmadi, E., Macassa, G. & Larsson, J. (2018). Managers’ working hours and time allocation in effective SMEs – an organizational health perspective. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-12-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)