Böcker


Böcker

Larsson, J. (2012). Ledarskapsbokslut : ett systematiskt reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer och specialister. Östersund: Metodicum. 99 s. [Mer information]
Larsson, J. (2010). Healthy and Effective Leadership in Organisations. Östersund: Johan Larsson. 184 s. [Mer information]
Malmquist, C., Vinberg, S. & Larsson, J. (2007). Att styra med hälsa - Från statistik till strategi. Degerfors: Metodicum. 175 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, J. (2010). Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations. Diss. (sammanfattning), 2010. Östersund: Mittuniversitetet. 179 s. (Mid Sweden University doctoral thesis 79) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Larsson, J. (2007). The effect of leadership values, behaviors and methologies on quality and health. Lic.-avh. (sammanfattning), 2007. Sundsvall: Mittuniverstitetet. 151 s. (Mid Sweden University licentiate thesis 20) [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)