Mahmoud Rezagholi

Mahmoud Rezagholi

Universitetslektor i Nationalekonomi

E-post: mahmoud.rezagholi@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00

Telefon: 026-64 82 99

Mahmoud Rezagholi forskar inom ett tvärvetenskapligt område så kan kallas som hälso- och arbetsmiljöekonomi, och är främst aktiv inom modellering för resursallokering och beräkning av lönsamheter vid förbättring av arbetshälsa
och arbetsmiljö. I sin avhandling har Mahmoud Rezagholi utvecklat ekonomiska modeller för utvärdering och optimering av tekniska mätmetoder och samplingsstrategier vid studie av fysisk arbetsbelastning. Mahmoud Rezagholi har vidare utvecklat analytiska metoder för ekonomiska beslutsfattande vid arbetsmiljöförbättring i sin postdoksforskning. Som forskningsresultat har Mahmoud Rezagholi kommit på intressanta slutsatser som bl. a. att det finns stordriftsnackdel i förbättring av precision vid exponeringsmätning, men det finns stordriftsfördel i förbättring av arbetsmiljöfaktorer. Mahmoud Rezagholi är nu intresserad av forskning inom allmän fysisk och psykisk hälsa och dess effekt i den totala arbetseffektiviteten vid små och medelstora företag.

Aktuell forskning

 

Senaste publikationerna

Rezagholi, M. (2019). Demands for Multidimensional Information on the Work Environment : a Methodological Framework for Regular Studies. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 63 (1), 9-20. 10.3233/WOR-192903 [Mer information]
Rezagholi, M. (2018). Marginal socio-economic effects of an employer's efforts to improve the work environment. Annals of Occupational and Environmental Medicine, 30 (1). 10.1186/s40557-018-0212-5 [Mer information]
Rezagholi, M. (2016). Differential Socio-Economic Effects of Work Environmental Risk Faktors. Journal of Health & Medical Economics, 2 (2). Länk [Mer information]
Rezagholi, M. (2016). Economic Decisions on Proposed Work Environmental Studies : a Theory for Cost and Value of Information. Science Journal of Public Health, 4 (1), 11-19. 10.11648/j.sjph.20160401.12 [Mer information]
Rezagholi, M. & Bantekas, A. (2015). Making Economic Social Decisions for Improving Occupational Health : A Predictive Cost-Benefit Analysis. Occupational Medicine & Health Affairs, 3 (6). 10.4172/2329-6879.1000225 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)