Forskningsområde

Interventioner mot belastningar i arbetslivet

 

Nuvarande forskningsintresse

Min forskning handlar om kostnadseffektiv insamling och bearbetning av belastningsdata i arbetslivet. Jag kommer att jämföra olika mätmetoder när det gäller deras kostnadseffektivitet, samt optimera resursallokernig för studien om arbetsbelastning.

Pågående forskning
Svend Erik Matiassen, professor vid CBF, är ansvarig för de fyra följande projekt i min forskarutbildning:

Recension av existerande studier om kostnadseffektivitetsanalys i deras tillämpade statistiska och ekonomiska modeller

Jämförelse av fem olika mättekniska metoder i deras kostnadseffektivitet

Jämförelseanalys av två kostnadseffektiva mätmetoder; direkt tekniska och observationella mätmetoder

Ekonometriska analyser vid mätning av fysiska arbetsbelastningar; jämförelse av olika kostnadsfunktioner

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)