Böcker


Doktorsavhandling

Rezagholi, M. (2012). Cost-Efficient Designs for Assessing Work-Related Biomechanical Exposures. Diss. (sammanfattning), 2013. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 70 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 848) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)