Marina Heiden

Docent i arbetshälsovetenskap

Centrum för belastningsskadeforskning,
Avd för arbets- och folkhälsovetenskap,
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: marina.heiden@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 85 44

Marina Heiden arbetar vid Centrum för belastningsskadeforskning, och är främst aktiv inom programmet Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning i Forte-centret Kroppen i arbete - från problem till potential. Hon intresserar sig också för risk- och friskfaktorer i arbetslivet, och vilka faktorer som möjliggör återgång i arbete efter sjukskrivning.

 

Aktuell forskning

  • Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning
    I projektet, som delvis finansieras av Forte, jämförs kostnadseffektiviteten av olika metoder för att kartlägga fysisk belastning i arbetslivet.
  • Utveckling av en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod
    Projektet görs i samarbete med forskare vid Lunds Tekniska Högskola med finansiering från AFA Försäkring.
  • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
    En longitudinell enkätstudie bland kvinnor i Gävleborgs region.

Senaste publikationerna

Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2019). Reliability of a new risk assessment method for visual ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics, 72, 71-79. 10.1016/j.ergon.2019.04.002 [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2019). Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff. Higher Education. [Submitted] [Mer information]
Heiden, M., Zetterberg, C. & Mathiassen, S. (2019). Trunk and upper arm postures in paper mill work. Applied Ergonomics, 70, 90-96. 10.1016/j.apergo.2018.12.004 [Mer information]
Svensson, S. & Heiden, M. (2020). Temporary employment, working conditions, labour market regulation and health: a cross-country multi-level study. . [Mer information]
Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. . Bologna. Länk [Mer information]
Publicerad av: Marina Heiden Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)