Böcker

Publikationer


Doktorsavhandling

Heiden, M. (2006). Psychophysiological reactions to experimental stress : relations to pain sensitivity, position sense and stress perception. Diss. (sammanfattning), 2006. Umeå: Umeå university. 62 s. (Umeå University medical dissertations 1045) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)