Avhandlingsarbetet

Min avhandling består av två delar där den första undersöker hur exponering för repetitivt lågintensivt arbete - en riskfaktor för utveckling av kroniska muskelsmärtor - påverkar positionssinnet. I en simulerad arbetsstation testades effekten av ett generellt utformat lätt armarbete till trötthet. Resultaten visade en signifikant försämring av positionssinnet i skuldran efter det repetitiva arbetet. Ett samband mellan lång arbetstid och långvarig trötthetskänsla efter arbetet samt större försämring av positionssinnet kunde delvis fastställas. Sammantaget stärker fynden hypotesen att muskelsmärtor till följd av långvarig exponering för repetitivt arbete utvecklas via störningar på positionssinne och rörelsekontroll.

Den andra delen undersöker effekten av muskeltöjning, en vanligt använd behandling vid arbetsrelaterade muskelsmärtor, på positionssinne, rörlighet och sträcktolerans samt på system som förmedlar smärtsignaler från musklerna. Följande resultat erhölls: 1) Akut muskeltöjning gav ingen effekt på positionssinnet. 2) En ny metod för att testa muskeltöjbarhet visade sig reliabel och valid. 3) Ett två veckor långt muskeltöjprogram ökade muskelsträcktoleransen men ändrade inte muskelstyvheten. 4) En djurexperimentell studie visade att muskeltöjning delvis påverkar samma nervceller som förmedlar kemisk retning av smärtreceptorer i musklerna, och att töjningen kunde motverka cellernas reaktion på den kemiska retningen.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)