Böcker


Doktorsavhandling

Björklund, M. (2004). Effects of Repetitive Work on Proprioception and of Stretching on Sensory Mechanisms : Implications for Work-related Neuromuscular Disorders. Diss. , 2004Arbetslivsinstitutets tryckeri, Umeå. (Umeå University Medical Dissertations 877) [Mer information]

Kapitel i böcker

Björklund, M. (2014). The ProFitMap-neck questionnaire.. Neck pain : new perspectives : 14th Physiatric Summer School : 15.-16.08.2013, Helsinki. Helsinki: Rehabilitation Orton, Invalid Foundation. S. 61-68. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)