Mats Djupsjöbacka

Fil. kand. biologi
Med. dr. fysiologi

E-post: mats.djupsjobacka@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 09
Mobil: 070-226 67 16

Aktuell forskning

  • Reliabilitet hos olika tester av nackens sensomotoriska funktioner
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie
  • Undersökning av frekvens och omhändertagande av patienter med ospecifika muskuloskeletala besvär inom primärvården
  • Randomiserad och kontrollerad studie av olika typer av behandling av långvarig nack-skuldersmärta
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

Senaste publikationerna

Monnier, A., Larsson, H., Nero, H., Djupsjöbacka, M. & Äng, B. (2019). A longitudinal observational study of back pain incidence, risk factors and occupational physical activity in Swedish marine trainees. BMJ Open, 9 (5). 10.1136/bmjopen-2018-025150 [Mer information]
Björklund, M., Svedmark, Å., Rudolfsson, T. & Djupsjöbacka, M. (2019). Cervico-thoracic and cranio-cervical strength differences between women with and without neck pain and the diagnostic performance of neck-strength tests. World Confederation for physical Therapy Congress 2019, Geneva 10-13 May. Länk [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)