Forskningsområde

Rehabilitering av belastningsskador

Jag disputerade 1996 med ett avhandlingsarbete i neurofysiologi kring muskelspolarnas reflexreglering. Sedan dess har jag forskat kring rörelse och positionssinnet (proprioceptionen), motorisk kontroll och uppkomstmekanismerna bakom långvarig muskelsmärta. Med den forskningen som bas har jag sedan kommit fokusera på klinisk forskning kring sensomotoriska funktionsstörningar vid långvarig nacksmärta.

Kort om tidigare forskning och resultat
Många forskningsresultat, bl.a. från vår forskning vid CBF, har visat att avvikelserna i rörelsekontroll verkligen påverkar funktionsförmågan, och att de troligen även bidrar till smärttillståndet. Dessa resultat pekar på att det kan vara effektivt att träna olika aspekter av rörelsekontroll och koordination vid rehabilitering. Därför forskar jag även kring metoder för att träna rörelsekontrollen.

Nuvarande forskningsintresse

Personer som lider av långvarig smärta i rörelseorganen upplever ofta en försämrad funktionsförmåga. Forskningen har också visat att dessa patienter ofta uppvisar olika typer av störningar i rörelsekontrollen. Bättre kunskap om dessa störningar och hur de påverkar individen kan vara av stor betydelse för att förbättra behandling och rehabilitering av långvariga smärttillstånd i rörelseorganen.

I min forskning vidareutvecklar jag metoder för att studera avvikelser i rörelsekontrollen hos personer med långvarig nacksmärta. Samtidigt studerar jag om och hur avvikelserna i rörelsekontroll hänger ihop med individens symptom och funktionsförmåga.

Nyckelord

Motorisk kontroll, proprioception, sensomotorik, nacksmärta

Pågående projekt

Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Reliabilitet hos olika tester av nackens sensomotoriska funktioner
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Besöksfrekvens och omhändertagande av patienter med muskuloskeletala besvär inom primärvården
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka

Randomiserad och kontrollerad studie av olika typer av behandling av långvarig nack-skuldersmärta
Ansvarig: Martin Björklund

Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
Ansvarig: Martin Björklund

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)