Per Lindberg

Docent, Med dr

E-post: per.lindberg@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 87 59

Per Lindberg ingår i Forte-centret "Kroppen i arbete - från problem till potential" vid Centrum för belastningsskadeforskning. Han disputerade 2006 vid Karolinska Institutet på en avhandling om arbetsförmågans kontinuum och särskilt vad som främjar en excellent arbetsförmåga och hälsa. Per Lindbergs huvudsakliga forskning handlar om olika aspekter på den friska arbetsplatsen, en arbetsplats som främjar både medarbetarnas välbefinnande och företagets livskraftighet. Ett annat forskningsområde handllar om riskbedömningsmetoder. Per Lindberg undervisar om friskfaktorer i arbetslivet liksom belastningsergonomi och belastningsergonomisk riskbedömning både i Sverige och utomlands.

 

 

Aktuell forskning

  • GodA - God arbetsmiljö och frisk arbetsplats. Ett longitudinellt interventionsprojekt som testar en modell som sammankopplar arbetsmiljö, anställdas välbefinnande och företagsutveckling.
  • Synergonomisk riskbedömning - utveckling av ett synergonomisk riskbedömningsinstrument.
  • En sytematisk litteraturgenomgång kring determinanter för positiv psykisk hälsa och välbefinnande på jobbet

Senaste publikationerna

Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2019). Reliability of a new risk assessment method for visual ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics, 72, 71-79. 10.1016/j.ergon.2019.04.002 [Mer information]
Heiden, M., Zetterberg, C., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2019). Validity of a computer-based risk assessment method for visual ergonomics. International Journal of Industrial Ergonomics, 72, 180-187. 10.1016/j.ergon.2019.05.006 [Mer information]
Lindberg, P. (red.) (2018). FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. 150 s. Länk [Mer information]
Lennernäs Wiklund, M., Gard, G., Lindberg, P., Olofsson, N., Risberg, A. & Willmer, M. (2018). Hann du äta? : En enkät och intervjustudie av arbetsmåltidens förutsättningar och betydelse för hälsa och välbefinnande vid skift- och schemalagt arbete med nattarbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 129-. [Mer information]
Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2018). Intra-rater reliability of the Visual Ergonomics Risk Assessment Method (VERAM). . [Mer information]

Text

Publicerad av: Per Lindberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-08-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)