Meritförteckning

Utbildningar

2017 - Docent i arbetshälsovetenskap

2006 – Medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet.  Avhandlingen "The work ability continuum. Epidemiological studies of factors promoting sustainable work ability" handlar om socio-demografiska, fysiska och psyko-sociala och livsstils- faktorers samt hälsa/välmåendets betydelse för individens arbetsförmåga med särskild tonvikt på hälsofrämjande faktorer.

1999 – Magisterexamen i ergonomi, avdelningen för industriell arbetsvetenskap, Universitetet i Linköping. Examensarbete:"Servis till varje pris — om serveringspersonals arbete och hälsa ".  Uppsatsen har både ett kvantitativt och kvalitativt angreppssätt.


1990 – Företagsergonomutbildning, 30hp, Statshälsan/LSR. Examensarbete: "Påverkar utformningen av restauranggästens stol belastningen på serveringspersonalens ländrygg respektive skuldra?". Biomekaniska beräkningar av serveringsarbete.

1988 – Pedagogik, inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 30 hp, Stockholms Universitet.

1975 – Sjukgymnastexamen, Krankengymnastikschule Prof Vogler, Berlin

Anställningar

2008 – Universitetslektor vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle under 2011 även partiellt anställd vid Uppsala universitet
2006–2007  Postdok, School of Communication, Simon Fraser University, Kanada
2000–2006
- Bitr. projektledare och doktorand i HAKuL-projektet, Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting, Sektionen för personskadeprevention, KI, med följande parallelluppdrag:
- Medverkat i den EU-finansierade NEXT-studien (Nurses Early Exit)
2001-2005 Forskare/expert i utredningarna SOU 2000:121 "Sjukförsäkringsutredningen", och SOU 2002:5 "Utredningen om handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet"
1994-2006  Handläggare/sakkunnig belastningsergonomi, Arbetsmiljöverket.
Tjänstledig för doktorandstudier fr.o.m. 2000-06
1986-1993  Ergonom/Sjukgymnast inom företagshälsovård
1975-1986  Sjukgymnast olika kliniker m. klinisk undervisning av sjukgymnaststuderande 1984-86

Publicerad av: Per Lindberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)