Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström jobbar sedan 2018 som professor inom arbetshälsovetenskap på HiG. Tidigare har han forskat kring personskadeprevention, medicinsk psykologi i ämnet arbetslivsforskning.

Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Gunnar är professor i arbetshälsovetenskap, docent i medicinsk psykologi och Med. Dr i personskapdeprevention med inriktning mot rehabilitering.

AKTUELL FORSKNING

 • Utvärdering av en insats för prevention av sjukskrivning bland anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa. Finansiering från Forte. Projekttid: 2015 t.o.m. 2019.
 • Psykisk ohälsa i arbetslivet - Genusmedveten utvärdering av en arbetsplatsnära insats utförd vid företagshälsovården. Finansiering från Försäkringskassan. Projekttid 2016-2018
 • Konsekvenser av sjuknärvaro, bland annat sjuknärvarons påverkan på den anställdes hälsa och arbetsförmåga. Finansiering från AFA-försäkring. Projekttid: 2017 t.o.m. 2019.
 • Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa
  En systematisk genomgång av forskningen – uppdatering publiceras 2018 på uppdrag från Folkhälsomyndigheten.

LÄS MER OM

Gunnar Bergström forskar inom områden som stress och psykisk ohälsa i arbetslivet, nack-/ryggbesvär, påverkan på hälsa och arbetsprestation av sjuknärvaro dvs att vara på arbetet trots hälsoproblem och betydelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hälsa och sjukdom.

Samverkan

 • Etablering av nationella normvärden avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Projektledare Hanne Berthelsen, Malmö universitet.
 • Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En implementeringsstudie på organisations-, chefs- och medarbetarnivå. Projektledare Lydia Kwak, Karolinska Institutet.
 • Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa - en kluster randomiserad studie. Även en kostnadseffektanalys ingår. Projektet utgår i olika fristående delar från Västra Götalandsregionen och Karolinska Institutet. Projektledare Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska institutet.
 • Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidarbete samt dess effekter på stresshormoner. Projektledare Victoria Blom, Karolinska Institutet.
 • Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida konsekvenser, och spelar kön, yrkesgrupp, hälso- och livsstilsfaktorer roll? Projektledare Pia Svedberg, Karolinska Institutet.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)