Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström jobbar sedan 2018 som professor inom arbetshälsovetenskap på HiG. Tidigare har han forskat kring personskadeprevention, medicinsk psykologi i ämnet arbetslivsforskning.

Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Gunnar är professor i arbetshälsovetenskap, docent i medicinsk psykologi och Med. Dr i personskapdeprevention med inriktning mot rehabilitering.

AKTUELL FORSKNING

  • Utvärdering av en insats för prevention av sjukskrivning bland anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa. Finansiering från Forte. Projekttid: 2015 t.o.m. 2019.
  • Psykisk ohälsa i arbetslivet - Genusmedveten utvärdering av en arbetsplatsnära insats utförd vid företagshälsovården. Finansiering från Försäkringskassan. Projekttid 2016-2018
  • Konsekvenser av sjuknärvaro, bland annat sjuknärvarons påverkan på den anställdes hälsa och arbetsförmåga. Finansiering från AFA-försäkring. Projekttid: 2017 t.o.m. 2019.
  • Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa
    En systematisk genomgång av forskningen – uppdatering publiceras 2018 på uppdrag från Folkhälsomyndigheten.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Boström, M., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C., Jensen, I. & Kwak, L. (2020). Health and work environment among female and male Swedish elementary school teachers - A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (1). 10.3390/ijerph17010227 [Mer information]
Mather, L., Narusyte, J., Ropponen, A., Bergström, G., Blom, V., Helgadóttir, B. & Svedberg, P. (2020). Sick leave due to mental disorders, morbidity and mortality : a prospective study of discordant twin pairs. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55, 25-32. 10.1007/s00127-019-01715-9 [Mer information]
Aboagye, E., Gustafsson, K., Jensen, I., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2020). What is number of days in number of times? Associations between, and responsiveness of, two sickness presenteeism measures.. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 10.1097/JOM.0000000000001843 [Mer information]
Januario, L., Karstad, K., Rugulies, R., Bergström, G., Holtermann, A. & Hallman, D. (2019). Association between psychosocial working conditions and perceived physical exertion among eldercare workers: a cross-sectional multilevel analysis of nursing homes, wards and workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (19). 10.3390/ijerph16193610 [Mer information]
Aboagye, E., Björklund, C., Gustafsson, K., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2019). Exhaustion and impaired work performance in the workplace : Associations with presenteeism and absenteeism. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61 (11), e438-e444. 10.1097/JOM.0000000000001701 [Mer information]
Gustafsson, K., Bergström, G., Marklund, S., Aboagye, E. & Leineweber, C. (2019). Presenteeism as a predictor of disability pension : A prospective study among nursing professionals and care assistants in Sweden. Journal of Occupational Health, 61 (6), 453-463. 10.1002/1348-9585.12070 [Mer information]
Helgadóttir, B., Svedberg, P., Mather, L., Lindfors, P., Bergström, G. & Blom, V. (2019). The association between part-time and temporary employment and sickness absence : a prospective Swedish twin study. European Journal of Public Health, 29 (1), 147-153. 10.1093/eurpub/cky145 [Mer information]
Helgadottir, B., Narusyte, J., Ropponen, A., Bergström, G., Mather, L., Blom, V. & Svedberg, P. (2019). The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension : A Swedish register-based twin study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 45 (6), 622-630. 10.5271/sjweh.3816 [Mer information]
Björk Brämberg, E., Holmgren, K., Bültmann, U., Gyllensten, H., Hagberg, J., Sandman, L. & Bergström, G. (2018). Increasing return-to-work among people on sick leave due to common mental disorders : Design of a cluster-randomized controlled trial of a problem-solving intervention versus care-as-usual conducted in the Swedish primary health care system (PROSA). BMC Public Health, 18 (1). 10.1186/s12889-018-5816-8 [Mer information]
Svedberg, P., Mather, L., Bergström, G., Lindfors, P. & Blom, V. (2018). Time pressure and sleep problems due to thoughts about work as risk factors for future sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91 (8), 1051-1059. 10.1007/s00420-018-1349-9 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Kwak, L., Lornudd, C., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C. & Jensen, I. (2019). Implementation of the Swedish Guideline for Prevention of Mental ill-health at the workplace : study protocol of a cluster randomized controlled trial, using multifaceted implementation strategies in schools. BMC Public Health, 19. 10.1186/s12889-019-7976-6 [Mer information]

Konferensbidrag

Keus van de Poll, M., Nybergh, L., Lornudd, C., Kwak, L., Lohela Karlsson, M., Hagberg, J., Torgén, M., Jensen, I. & Bergström, G. (2019). Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services. . [Mer information]
Keus van de Poll, M., Nybergh, L., Lornudd, C., Kwak, L., Lohela Karlsson, M., Hagberg, J., Torgén, M., Jensen, I. & Bergström, G. (2019). Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster RCT conducted at the occupational health services. . [Mer information]
Björk Brämberg, E., Axén, I., Strömberg, C. & Bergström, G. (2018). Insatser via företagshälsan för att minska eller förebygga psykisk ohälsa : En kartläggning av forskningen - uppdatering 2018. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 71-72. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)