Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström jobbar sedan 2018 som professor inom arbetshälsovetenskap på HiG. Tidigare har han forskat kring personskadeprevention, medicinsk psykologi i ämnet arbetslivsforskning.

Forskarpresentation

Gunnar Bergström

Professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Gunnar är professor i arbetshälsovetenskap, docent i medicinsk psykologi och Med. Dr i personskapdeprevention med inriktning mot rehabilitering.

AKTUELL FORSKNING

  • Utvärdering av en insats för prevention av sjukskrivning bland anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa. Finansiering från Forte. Projekttid: 2015 t.o.m. 2019.
  • Psykisk ohälsa i arbetslivet - Genusmedveten utvärdering av en arbetsplatsnära insats utförd vid företagshälsovården. Finansiering från Försäkringskassan. Projekttid 2016-2018
  • Konsekvenser av sjuknärvaro, bland annat sjuknärvarons påverkan på den anställdes hälsa och arbetsförmåga. Finansiering från AFA-försäkring. Projekttid: 2017 t.o.m. 2019.
  • Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa
    En systematisk genomgång av forskningen – uppdatering publiceras 2018 på uppdrag från Folkhälsomyndigheten.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Boström, M., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C., Jensen, I. & Kwak, L. (2020). Health and work environment among female and male Swedish elementary school teachers - A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (1). 10.3390/ijerph17010227 [Mer information]
Mather, L., Narusyte, J., Ropponen, A., Bergström, G., Blom, V., Helgadóttir, B. & Svedberg, P. (2020). Sick leave due to mental disorders, morbidity and mortality : a prospective study of discordant twin pairs. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55, 25-32. 10.1007/s00127-019-01715-9 [Mer information]
Aboagye, E., Gustafsson, K., Jensen, I., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2020). What is number of days in number of times? Associations between, and responsiveness of, two sickness presenteeism measures.. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 10.1097/JOM.0000000000001843 [Mer information]
Januario, L., Karstad, K., Rugulies, R., Bergström, G., Holtermann, A. & Hallman, D. (2019). Association between psychosocial working conditions and perceived physical exertion among eldercare workers: a cross-sectional multilevel analysis of nursing homes, wards and workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (19). 10.3390/ijerph16193610 [Mer information]
Aboagye, E., Björklund, C., Gustafsson, K., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C. & Bergström, G. (2019). Exhaustion and impaired work performance in the workplace : Associations with presenteeism and absenteeism. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61 (11), e438-e444. 10.1097/JOM.0000000000001701 [Mer information]
Gustafsson, K., Bergström, G., Marklund, S., Aboagye, E. & Leineweber, C. (2019). Presenteeism as a predictor of disability pension : A prospective study among nursing professionals and care assistants in Sweden. Journal of Occupational Health, 61 (6), 453-463. 10.1002/1348-9585.12070 [Mer information]
Helgadóttir, B., Svedberg, P., Mather, L., Lindfors, P., Bergström, G. & Blom, V. (2019). The association between part-time and temporary employment and sickness absence : a prospective Swedish twin study. European Journal of Public Health, 29 (1), 147-153. 10.1093/eurpub/cky145 [Mer information]
Helgadottir, B., Narusyte, J., Ropponen, A., Bergström, G., Mather, L., Blom, V. & Svedberg, P. (2019). The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension : A Swedish register-based twin study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 45 (6), 622-630. 10.5271/sjweh.3816 [Mer information]
Björk Brämberg, E., Holmgren, K., Bültmann, U., Gyllensten, H., Hagberg, J., Sandman, L. & Bergström, G. (2018). Increasing return-to-work among people on sick leave due to common mental disorders : Design of a cluster-randomized controlled trial of a problem-solving intervention versus care-as-usual conducted in the Swedish primary health care system (PROSA). BMC Public Health, 18 (1). 10.1186/s12889-018-5816-8 [Mer information]
Svedberg, P., Mather, L., Bergström, G., Lindfors, P. & Blom, V. (2018). Time pressure and sleep problems due to thoughts about work as risk factors for future sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91 (8), 1051-1059. 10.1007/s00420-018-1349-9 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Kwak, L., Lornudd, C., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C. & Jensen, I. (2019). Implementation of the Swedish Guideline for Prevention of Mental ill-health at the workplace : study protocol of a cluster randomized controlled trial, using multifaceted implementation strategies in schools. BMC Public Health, 19. 10.1186/s12889-019-7976-6 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)