Forskarpresentation

Helena Jahncke

Forskarpresentation

Helena Jahncke

Universitetslektor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Rolfö, L., Jahncke, H., Järvholm, L., Öhrn, M. & Babapour, M. (2019). Predictors of Preference for the Activity-based Flexible Office. Human Systems Engineering and Design : Proceedings of the 1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED2018). Cham: Springer. S. 547-553. 10.1007/978-3-030-02053-8_83 [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Jahncke, H. (2018). Flexible work: Occupational determinants of work-life balance. . Länk [Mer information]
Mathiassen, S., Hygge, S., Jahncke, H. & Mixter, S. (2018). Kombination av fysiska och mentala arbetsuppgifter: en modell för effektiv arbetsrotation?. FALF konferens 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 56-57. Länk [Mer information]
Jahncke, H. (2018). Omväxlande fysiska och mentala arbetsuppgifter i detaljhandel och industri – hur mycket förekommer det, och vad önskar de anställda?<em> </em>. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 56-. [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Symposium: Återhämtning och ledarskap i flexibla arbeten: resultat från ett forskningsprojekt på Trafikverket. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Mathiassen, S., Hallman, D., Edvinsson, J. & Persson, L. (2017). Activity-based workplaces: changes in cognitive performance among workers previously employed at cellular offices or open-plan offices. . S. 203-204. [Mer information]
Edvinsson, J. & Jahncke, H. (2017). Development and validation of a questionnaire addressing flexible work and restoration. . [Mer information]
Liebl, A. & Jahncke, H. (2017). Review of research on the effects of noise on cognitive performance 2014-2017. 12th ICBEN Congress on Noise as a Public Health Problem. Zurich. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Hygge, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Mixter, S. & Lyskov, E. (2016). A cross-sectional study of alternations between physical and mental tasks. . [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Jahncke, H., Hallman, D. & Lindfors, P. (2016). Does the difficulty of a memory task interspersed between bouts of repetitive work influence recovery?. . S. 398-. [Mer information]
Jahncke, H. (2014). The effects of office noise on cognitive performance. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings : NoiseCon14, Fort Lauderdale, Florida, pages 539-1128. S. 1096-1103(8). Länk [Mer information]
Jahncke, H. (2013). Impaired Cognitive Performance Caused by Open-Plan Office Noise. . [Mer information]
Keus van de Poll, M., Ljung, R., Jahncke, H., Hygge, S. & Sörqvist, P. (2013). The Effects of Irrelevant Background Speech Masked by Noise on Writing Performance. . [Mer information]
Jahncke, H. & Hartig, T. (2012). Attentional recovery : an overview of cognitive measures. . [Mer information]
Jahncke, H., Eriksson, K. & Naula, S. (2012). Shall we silence cities and workplaces? : the effects of auditive and visual stimuli on perceived restoration likelihood. 41st International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2012, INTER-NOISE 2012. S. 3940-3951. [Mer information]
Jahncke, H. (2011). Open-plan office noise : cognitive performance and restoration. . [Mer information]
Jahncke, H. (2011). Restoration at work : Effects of different sound exposures. Proceedings of the Institute of Acoustics. London: Institute of Acoustics. S. 532-539. [Mer information]
Jahncke, H. (2011). The effects of sounds on restorative processes. Proceedings at the 9th Biennial conference on Environmental Psychology, September 26-28. [Mer information]
Jahncke, H., Hygge, S., Halin, N., Green, A. & Dimberg, K. (2010). An experiment on noise and cognition in a simulated open-plan office. 39th International Congress on Noise Control Engineering 2010, INTER-NOISE 2010. Lisbon, Portugal: Portuguese acoustical society. S. 2827-2836. [Mer information]
Jahncke, H. (2010). Work and restoration in open-plan offices during different sound exposures. Proceedings at the 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP), 13-16 June (CD). Melbourne, Australia: The Australian Psychological Society Ltd. S. 567-568. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)