Forskarpresentation

Johan Larsson

Johan Larsson

Forskarpresentation

Johan Larsson

Universitetslektor, Docent, Tekn. dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Johan Larsson forskar om hälsofrämjande och effektivt ledarskap och angränsande områden inom arbetsmiljöområdet. Aktiv inom forskargruppen Ledarskap, medarbetarskap och attraktiva arbetsmiljöer (LMAA).

AKTUELL FORSKNING

 • FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland)
  Årligen studeras cirka 100 företag i Gästrikland varav 50 av dem får utmärkelsen FRAMFÖR baserad på effektivitets-, ledarskaps - och arbetsmiljökriterier. Projektet är ett samarbete mellan ämnena Företagsekonomi och Arbetshälsovetenskap samt företagarorganisationer och kommunerna i Gästrikland.
 • Ledarskap för hälsa och produktivitet
  Ett projekt för att utveckla och studera effekter av ledarskapsutvecklingsprogram avseende utveckling av hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden. Genomförs i samarbete med den kommunala samverkansorganisationen Medarbetarcentrum i Borås.
 • Kliniskt och linjeledarskap i en sjukhuskontext
  Studerar ledarskapet i linjeorganisationen samt det kliniska ledarskapet mellan olika professioner och mellan befattningar inom en profession. Fokus är på hur olika professioner/befattningar beskriver innehållet i ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap.
 • Ledarskap i aktivitetsbaserade kontor
  Studerar om ledarskapet förändras i olika kontorstyper; cellkontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor.
 • Arbetsmiljö, ledarskap, inhyrning och hälsa
  Studerar ledarskapsbeteenden i organisationer som har både direktanställda och inhyrda medarbetare.
 • Skadefria flygplanslastare
  Studerar relationen mellan ledarskapsbeteenden och hälsoutfall hos flygplanslastare.

LÄS MER OM

Böcker

Larsson, J. (2012). Ledarskapsbokslut : ett systematiskt reflektionsverktyg för utveckling av hälsofrämjande och effektiva chefer och specialister. Östersund: Metodicum. 99 s. [Mer information]
Larsson, J. (2010). Healthy and Effective Leadership in Organisations. Östersund: Johan Larsson. 184 s. [Mer information]
Malmquist, C., Vinberg, S. & Larsson, J. (2007). Att styra med hälsa - Från statistik till strategi. Degerfors: Metodicum. 175 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, J. (2010). Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations. Diss. (sammanfattning), 2010. Östersund: Mittuniversitetet. 179 s. (Mid Sweden University doctoral thesis 79) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Larsson, J. (2007). The effect of leadership values, behaviors and methologies on quality and health. Lic.-avh. (sammanfattning), 2007. Sundsvall: Mittuniverstitetet. 151 s. (Mid Sweden University licentiate thesis 20) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)