Hasse Nordlöf

Hasse Nordlöf

Ph.D.

Disputerade 2015 vid Uppsala universitet på en avhandling om förutsättningar och möjligheter för företag att prioritera och bedriva arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Titel: Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

Fil. Mag. i hälsopedagogik

Magisterexamen 2009 från hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle

Jag finns på:

E-post: haenof@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 84 57

Aktuell forskning

  • Kvalitetstestning av enkätfrågor för att mäta systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), säkerhetskultur, och arbetsmiljöprioriteringar vid företag
  • Systematisk review om determinanter för psykisk hälsa och välbefinnande på arbetet

Senaste publikationerna

Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Högberg, H. & Westerling, R. (2017). A cross-sectional study of factors influencing occupational health and safety management practices in companies. Safety Science, 95, 92-103. 10.1016/j.ssci.2017.02.008 [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 92-. [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Nordlöf, H., Engström, V. & Vingård, E. (2017). Factors at work promoting mental health and wellbeing - a systematic litterature review. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)