Böcker


Doktorsavhandling

Nordlöf, H. (2015). Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety. Diss. (sammanfattning), 2015. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 68 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1146) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)