Forskarpresentation

Marina Heiden

Marina Heiden, universitetslektor i arbetshälsovetenskap handleder doktoranden Linda Richardsson.

Forskarpresentation

Marina Heiden

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Marina Heiden arbetar vid Centrum för belastningsskadeforskning, och är främst aktiv inom programmet Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning i Forte-centret Kroppen i arbete - från problem till potential. Hon intresserar sig också för risk- och friskfaktorer i arbetslivet, och vilka faktorer som möjliggör återgång i arbete efter sjukskrivning.

AKTUELL FORSKNING

 • Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning
  I projektet, som delvis finansieras av Forte, jämförs kostnadseffektiviteten av olika metoder för att kartlägga fysisk belastning i arbetslivet.
 • Utveckling av en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod
  Projektet görs i samarbete med forskare vid Lunds Tekniska Högskola med finansiering från AFA Försäkring.
 • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
  En longitudinell enkätstudie bland kvinnor i Gävleborgs region.

LÄS MER OM

Interventioner mot belastningsskador i arbetslivet

Min forskarbana började vid Umeå universitet, med studier av samband mellan stress och smärta. Studierna resulterade 2006 i en avhandling med titeln "Psychophysiological reactions to experimental stress - relations to pain sensitivity, position sense and stress perception". Ämnet är något som fortfarande intresserar mig, även om min forskning idag är mer inriktad mot kostnadseffektiva metoder för att samla in tillförlitliga data om belastning i arbetslivet. Dessa studier utgör en god grund för fortsatt forskning om samband mellan exponering och hälsa eller om effekter av ergonomiskt förändringsarbete.

Nuvarande forskningsintresse: Mätning av belastning i forskning om belastningsskador

Nyckelord: Stress, smärta, autonom aktivitet

Pågående projekt

 • Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning — en empirisk studie av arbetsställningar i industrin
  Ansvarig: Marina Heiden
 • Modellering av arbetsställningar hos frisörer med hjälp av arbetsscheman och individdata
  Ansvarig: Marina Heiden
 • Modellering av arbetsställningar hos callcenter-arbetare med hjälp av verksamhetsunderlag och arbetsbeskrivningar
  Ansvarig: Marina Heiden
 • Synstress och nacke/skuldrabesvär: långtidssamband studerade med epidemiologiska metoder
  Ansvarig: Hans Richter Samarbetspartners: Allan Toomingas, Ewa Wigaeus-Tornqvist

Samverkan

Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning — en empirisk studie av arbetsställningar i industrin

Samarbetspartners: Anders Westlund, Gävlehälsan
Forskare vid CBF: Svend Erik Mathiassen, Catherine Trask

Modellering av arbetsställningar hos frisörer med hjälp av arbetsscheman och individdata

Samarbetspartners: Jens Wahlström, yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet
Forskare vid CBF: Svend Erik Mathiassen, Per Liv

Modellering av arbetsställningar hos callcenter-arbetare med hjälp av verksamhetsunderlag och arbetsbeskrivningar

Samarbetspartners: Allan Toomingas, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Mikael Forsman, docent, civilingenjör/ergonom, Yrkes- och miljömedicin, Karolinska Institutet
Forskare vid CBF: Svend Erik Mathiassen

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)