Forskarpresentation

Marina Heiden

Marina Heiden, universitetslektor i arbetshälsovetenskap handleder doktoranden Linda Richardsson.

Forskarpresentation

Marina Heiden

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Marina Heiden arbetar vid Centrum för belastningsskadeforskning, och är främst aktiv inom programmet Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning i Forte-centret Kroppen i arbete - från problem till potential. Hon intresserar sig också för risk- och friskfaktorer i arbetslivet, och vilka faktorer som möjliggör återgång i arbete efter sjukskrivning.

AKTUELL FORSKNING

  • Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning
    I projektet, som delvis finansieras av Forte, jämförs kostnadseffektiviteten av olika metoder för att kartlägga fysisk belastning i arbetslivet.
  • Utveckling av en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod
    Projektet görs i samarbete med forskare vid Lunds Tekniska Högskola med finansiering från AFA Försäkring.
  • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
    En longitudinell enkätstudie bland kvinnor i Gävleborgs region.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Svensson, S. & Heiden, M. (2020). Temporary employment, working conditions, labour market regulation and health: a cross-country multi-level study. . [Mer information]
Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. . Bologna. Länk [Mer information]
Widar, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Zetterberg, C., Heiden, M., Lindberg, P., Nylén, P. & Hemphälä, H. (2018). Intra-rater reliability of the Visual Ergonomics Risk Assessment Method (VERAM). . [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Jackson, J., Forsman, M., Heiden, M., Waleh Åström, A. & Mathiassen, S. (2018). Symposium: Measuring posture in working life: Observation or inclinometry? [Mätning av arbetsställningar: observation eller inklinometri?]. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 38-40. Länk [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2018). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Cham: Springer. S. 308-312. 10.1007/978-3-319-96065-4 [Mer information]
Waleh Åström, A., Heiden, M., Mathiassen, S. & Strömberg, A. (2018). Uncertainty of cost components in assessments of working posture by different methods. . Länk [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Work ability, well-being and return-to-work among women in Gävleborg on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 68-. Länk [Mer information]
Hämphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2017). A risk assessment method for visual ergonomics, VERAM. . [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2017). Content and quality of questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders – A systematic review of the literature. Joy at Work, NES, <em>2017</em>. [Mer information]
Gupta, N., Mathiassen, S., Heiden, M., Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2017). Gender differences in time spent sedentary and in physical activity during leisure: A comparison of data analyzed using a traditional approach and compositional data analysis. . [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2017). Predictors of work ability among women on long-term sick leave due to musculoskeletal pain. NES2017 conference proceedings. S. 140-. [Mer information]
Waleh Åström, A., Heiden, M., Mathiassen, S. & Strömberg, A. (2017). Uncertainty in monetary cost estimates for assessing working postures using inclinometry, observation or self-report. NES 2017 ”JOY AT WORK” : Conference Proceedings. S. 160-161. Länk [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2016). A risk assessment method for visual ergonomics. NES2016 - ERGONOMICS IN THEORY AND PRACTICE - Proceedings of 48th Annual Conference of Nordic Ergonomics and Human Factors Society. Kuopio: School of Medicine , Faculty of Health Sciences : University of Eastern Finland. Länk [Mer information]
Hallman, D., Heiden, M., Gupta, N., Korshøj, M., Mathiassen, S., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2016). Association between sitting time at work and favorable changes in neck-shoulder pain among blue-collar workers. . [Mer information]
Heiden, M., Garza, J., Trask, C. & Mathiassen, S. (2016). Cost-efficient assessment of variation in arm posture during paper mill work. . [Mer information]
Gupta, N., Heiden, M., Mathiassen, S. & Holtermann, A. (2016). Improving questionnaire-based estimates of occupational physical activity of blue-collar workers by individual and work related information. . [Mer information]
Garza, J., Mathiassen, S. & Heiden, M. (2016). Reliability of using observations when assessing different posture variables. . [Mer information]
Trask, C., Mathiassen, S., Rostami, M. & Heiden, M. (2016). Variance components of observed postural exposure - the effect of partly visible periods. . [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2016). What do questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders really measure? : A systematic review of the literature. . [Mer information]
Hemphäla, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M. & Nylén, P. (2015). A method for assessing risks in visual ergonomics. Creating Sustainable Work-environments : Proceedings of NES2015: NEHF. Länk [Mer information]
Hemphälä, H., Zetterberg, C., Lindberg, P., Heiden, M., Nylén, P. & Odenrick, P. (2015). A method for risk assessment within Visual Ergonomics. Proceedings of the 19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association : Reaching Out. Länk [Mer information]
Heiden, M. & Mathiassen, S. (2015). Prediction of trunk and upper arm postures in paper mill workers by statistical modelling : an empirical validation study. Proceedings of the 19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, Melbourne 9-14 August 2015. Länk [Mer information]
Richter, H., Hagberg, M., Toomingas, A., Westergren, K., Heiden, M. & Wigaeus Tornqvist, E. (2012). Interrelationship between incident eye-and neck/scapular area symptoms. . Länk [Mer information]
Straker, L., Abbott, R., Heiden, M., Mathiassen, S. & Toomingas, A. (2012). Sit-stand desks and sedentary behavior in Swedish call centre workers. Be active 2012. 10.1016/j.jsams.2012.11.476 [Mer information]
Straker, L., Abbott, R., Heiden, M., Mathiassen, S. & Toomingas, A. (2012). Sit-stand desks, ergonomics awareness and sedentariness in Swedish call centres. . [Mer information]
Heiden, M., Toomingas, A., Mathiassen, S. & Forsman, M. (2010). Determinants of variation in gross physical activity during customer contact centre work. (Poster). Premus 2010 (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders). [Mer information]
Björklund, M., Hamberg, J., Heiden, M. & Barnekow-Bergkvist, M. (2010). The profile fitness mapping questionnaire for the neck. Reliability and validity of a new questionnaire for symptoms and functional limitations in subjects with neck pain. (Poster). Proceedings of the Premus 2010 conference. [Mer information]
Björklund, M., Hamberg, J., Heiden, M. & Barnekow-Bergkvist, M. (2009). The profile fitness mapping scales, validity of a new back-specific questionnaire. . S. 279-279. [Mer information]
Heiden, M. (2008). Reactions to experimental stress in the laboratory. 9th Physiatric Summer School : How stress influences musculoskeletal disorders. Helsinki: Rehabilitation ORTON, Invalid Foundation. S. 17-19. [Mer information]
Crenshaw, A., Heiden, M., Lyskov, E. & Djupsjöbacka, M. (2007). Applying near infrared spectroscopy (NIRS) to assess muscular oxygenation during computer mouse use. Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders. S. 253-. Länk [Mer information]
Crenshaw, A., Lyskov, E., Heiden, M., Flodgren, G., Djupsjöbacka, M. & Hellström, F. (2007). Physiological responses to a standardized computer mouse task : implications for pathophysiological mechanisms behind computer related disorders. Work With Computing Systems - WWCS 2007, Stockholm : abstracts WWCS 2007 : Computing systems for human benefits from the 8th International Conference on Work With Computing Systems : May 21st-24th 2007, Stockholm Sweden. Stockholm: Royal Institute of Technology. S. 47-47. [Mer information]
Björklund, M., Hamberg, J., Heiden, M. & Barnekow-Bergkvist, M. (2007). The profile fitness mapping scales, validity of a new back-specific questionnaire. The 2007 Society for Back Pain Research Meeting. [Mer information]
Heiden, M., Lyskov, E., Nakata, M. & Barnekow-Bergkvist, M. (2005). Evaluation of Cognitive Behavioral Group Treatment and Physical Activity for People with Stress-related Illnesses. Second ICOH International Conference on Psychosocial Factors at Work. [Mer information]
Crenshaw, A., Heiden, M., Svedmark, Å. & Djupsjöbacka, M. (2005). Reliability Of Oxygen Saturation Of Forearm Extensor And Trapezius Muscles Of Males And Females (Poster). . Länk [Mer information]
Crenshaw, A., Heiden, M., Lyskov, E. & Johansson, H. (2004). Reduced muscular oxygenation during computer mouse use with time pressure and precision demands. Conference proceedings at the American College of Sports Medicine (ACSM) 51st Annual Meeting. [Mer information]
Heiden, M., Dahlgren, G., Lyskov, E., Crenshaw, A. & Johansson, H. (2003). Effects of time pressure and precision demands during computer mouse work on muscle oxygenation and position sense. Conference proceeding at the 49th NAM conference (Nordiska Arbetsmiljömötet). [Mer information]
Dahlgren, G., Heiden, M., Crenshaw, A., Lyskov, E. & Johansson, H. (2003). Local oxygen saturation during computer work in patients with computer related disorders from the upper extremity : a pilot study. Conference proceeding at the 49th NAM conference (Nordiska Arbetsmiljömötet). [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)