Forskarpresentation

Marina Heiden

Marina Heiden, universitetslektor i arbetshälsovetenskap handleder doktoranden Linda Richardsson.

Forskarpresentation

Marina Heiden

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Marina Heiden arbetar vid Centrum för belastningsskadeforskning, och är främst aktiv inom programmet Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning i Forte-centret Kroppen i arbete - från problem till potential. Hon intresserar sig också för risk- och friskfaktorer i arbetslivet, och vilka faktorer som möjliggör återgång i arbete efter sjukskrivning.

AKTUELL FORSKNING

  • Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning
    I projektet, som delvis finansieras av Forte, jämförs kostnadseffektiviteten av olika metoder för att kartlägga fysisk belastning i arbetslivet.
  • Utveckling av en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod
    Projektet görs i samarbete med forskare vid Lunds Tekniska Högskola med finansiering från AFA Försäkring.
  • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
    En longitudinell enkätstudie bland kvinnor i Gävleborgs region.

LÄS MER OM

Jag undervisar huvudsakligen i belastningsergonomi och vetenskaplig metodik. Detta gör jag för studenter på grund-, avancerad och forskarnivå, samt för olika målgrupper i arbetslivet.

Jag är kursansvarig för kursen Belastningsergonomi 7.5 hp, som syftar till att ge grundläggande kunskap om hur exponering i arbetslivet kan ge upphov till belastningsbesvär, och hur man kan identifiera och förebygga hälsorisker i arbetet.

Vid sidan av detta handleder jag studenter i deras projektarbeten, och är biträdande handledare till en doktorand vid Yrkesmedicin, Umeå Universitet.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)