Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskare, docent i fysioterapi

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Sjukgymnastexamen 1986
Medicine Doktorsexamen i idrottsmedicin, 2004
Docent, Fysioterapi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 2012

AKTUELL FORSKNING

  • Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta
  • Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Björklund, M. (2004). Effects of Repetitive Work on Proprioception and of Stretching on Sensory Mechanisms : Implications for Work-related Neuromuscular Disorders. Diss. , 2004Arbetslivsinstitutets tryckeri, Umeå. (Umeå University Medical Dissertations 877) [Mer information]

Kapitel i böcker

Björklund, M. (2014). The ProFitMap-neck questionnaire.. Neck pain : new perspectives : 14th Physiatric Summer School : 15.-16.08.2013, Helsinki. Helsinki: Rehabilitation Orton, Invalid Foundation. S. 61-68. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)