Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskare, docent i fysioterapi

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Sjukgymnastexamen 1986
Medicine Doktorsexamen i idrottsmedicin, 2004
Docent, Fysioterapi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 2012

AKTUELL FORSKNING

  • Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta
  • Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Svedmark, Å., Häger, C. & Björklund, M. (2019). Associations between symptoms and physical test outcomes in women with non-specific neck pain: cross-sectinal and longitudinal analyses. . [Mer information]
Björklund, M., Svedmark, Å., Rudolfsson, T. & Djupsjöbacka, M. (2019). Cervico-thoracic and cranio-cervical strength differences between women with and without neck pain and the diagnostic performance of neck-strength tests. World Confederation for physical Therapy Congress 2019, Geneva 10-13 May. Länk [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Gold, J., Hallman, D., Hellström, F., Björklund, M., Mathiassen, S., Piligian, G. & Barbe, M. (2016). Biochemical biomarkers for MSDs : systematic review results. . [Mer information]
Borg, T., Björklund, M., Djupsjöbacka, M., Wänman, A. & Hellström, F. (2016). Perceived muscular tension in healthy subjects : a cross-sectional study. PREMUS2016 : Book of abstracts. S. 411-411. [Mer information]
Björklund, M., Tronarp, R., Granås, M., Dahlgren, G., McDonough, S., Nyberg, A. & Häger, C. (2015). Office-cycling while working : An innovative concept to prevent and reduce musculoskeletal pain in office workers - a controlled feasibility study. . Länk [Mer information]
Svedmark, Å., Häger, C., Djupsjöbacka, M. & Björklund, M. (2015). Self-estimated general improvement in function and health after tailored and non-tailored neck-shoulder pain treatment in women : A randomized controlled trial. World Confederation for Physical Therapy Congress 2015, Singapore, 1-4 May, 2015.. [Mer information]
Björklund, M. (2015). What works for whom:challenges in personalising physical therapy : Discussion panel. . [Mer information]
Björklund, M., Djupsjöbacka, M., Svedmark, Å. & Häger, C. (2014). Effects of tailored versus non-tailored treatment on pain and pressure pain threshold in women with nonspecific neck pain : a randomized controlled trial. . [Mer information]
Hellström, F., Djupsjöbacka, M. & Björklund, M. (2012). Metabolic profiles and inflammatory cytokines in people with generalized or local muscle pain. . [Mer information]
Svedmark, Å., Sandsjö, L., Häger, C. & Björklund, M. (2012). Progressive Individualized EMG Biofeedback Training for Women. . S. 75-. [Mer information]
Wiitavaara, B., Björklund, M., Djupsjöbacka, M. & Nilsson, A. (2010). Can internationally recommended outcome domains capture aspects that are prominent for the health experiences of women with neck- and shoulder pain? : A factor analysis. (Poster). Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) August 29-September 2. Angers, France. S. 283-. Länk [Mer information]
Rudolfsson, T., Björklund, M. & Djupsjöbacka, M. (2010). Range of motion in the upper and lower cervical spine in people with chronic neck pain. The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK). Aalborg, Denmark. [Mer information]
Björklund, M., Hamberg, J., Heiden, M. & Barnekow-Bergkvist, M. (2010). The profile fitness mapping questionnaire for the neck. Reliability and validity of a new questionnaire for symptoms and functional limitations in subjects with neck pain. (Poster). Proceedings of the Premus 2010 conference. [Mer information]
Rudolfsson, T., Domkin, D., Björklund, M. & Djupsjöbacka, M. (2009). Is neck pain associated with altered body sway kinematics?. Sjukgymnastdagarna. Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Stockholm. [Mer information]
Björklund, M., Hamberg, J., Heiden, M. & Barnekow-Bergkvist, M. (2009). The profile fitness mapping scales, validity of a new back-specific questionnaire. . S. 279-279. [Mer information]
Röijezon, U., Björklund, M. & Djupsjöbacka, M. (2007). A novel method of neck coordination exercise : effects on sensorimotor functions and self reported health and functioning. 15th International WCPT Congress, World Physical Therapy. [Mer information]
Sandlund, J., Röijezon, U., Björklund, M. & Djupsjöbacka, M. (2007). Acuity of goal-directed reaching movements to visible targets in chronic neck disorders. Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders. S. 10-. Länk [Mer information]
Björklund, M., Hamberg, J., Heiden, M. & Barnekow-Bergkvist, M. (2007). The profile fitness mapping scales, validity of a new back-specific questionnaire. The 2007 Society for Back Pain Research Meeting. [Mer information]
Blesic, S., Ljubisavljevic, M., Radovanovic, S., Björklund, M., Milosevic, S. & Johansson, H. (2000). A random walk model analysis of spinal dorsalhorn neuron discharges. . Munchen, Germany: European Biophysics Journal. [Mer information]
Björklund, M., Radovanovic, S., Ljubisavljevic, M., Windhorst, U. & Johansson, H. (2000). Effects of combined mechanical and nociceptive stimuli on nociceptive-responsive dorsal horn neurons of cat spinal cord. . [Mer information]
Björklund, M., Crenshaw, A., Djupsjöbacka, M. & Johansson, H. (1999). Repetitive low-back-level arm activity to fatigue diminishes limb position sense. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)