Forskarpresentation

Anne-Sofie Hiswåls

Forskarpresentation

Anne-Sofie Hiswåls

Universitetslektor

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

  • Leg. sjuksköterska
  • Distriktssköterska
  • Medicine magisterexamen i Folkhälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

Projektets huvudsyfte är att undersöka hur den psykiska och fysiska hälsan i Gävle kommun påverkas av hushållens ekonomi, arbetsmarknadens villkor och förhållandena på arbetsplatsen.

GHOLDH - Gävle Household, Labour-Market Dynamics and Health Survey
Ansvarig: Gloria Macassa

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Macassa, G., Hiswåls, A., Ahmadi, N. & McGrath, C. (2017). Educating Public Health Professionals for an Unknown Future : Insight from a New Bachelor Programme Linking Health Promotion and Sustainable Development. Research in Health Science, 2 (2), 70-78. 10.22158/rhs.v2n2p70 [Mer information]
Hiswåls, A., Walander, A., Soares, J. & Macassa, G. (2017). Employment Status, Anxiety and Depression in a Municipal Context. Research in Health Science, 2 (1), 12-23. 10.22158/rhs.v2n1p12 [Mer information]
Hiswåls, A., Marttila, A., Mälstam, E. & Macassa, G. (2017). Experiences of Unemployment  and Well-Being  After Job Loss During Economic Recession: Results of a Qualitative Study in East Central Sweden. Journal of Public Health Research, 6 (3), 135-141. 10.4081/jphr.2017.995 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2015). Employment status and suicidal ideation during economic recession. Health Science Journal, 9 (1). Länk [Mer information]
Macassa, G., Hiswåls, A., Ahmadi, N., Alfredsson, J., Soares, J. & Stankunas, M. (2014). Employment status and health care utilization in a context of economic recession : Results of a population based survey in East Central Sweden. Science Journal of Public Health, 2 (6), 610-616. 10.11648/j.sjph.20140206.28 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Walander, A., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Employment Status and Inequalities in Self-Reported Health. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11 (4), 1-11. 10.2427/10006 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Macassa, G., Ahmadi, N., Hiswåls, A., Alfredsson, J., Soares, J. & Stankunas, M. (2014). Differences in health care-seeking behavior during economic recession. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2). 10.1093/eurpub/cku161.085 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Inequalities and Suicide Ideation during Recession Times. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2), 361-. 10.1093/eurpub/cku166.155 [Mer information]

Doktorsavhandling

Hiswåls, A. (2017). Employment Status and Inequalities in Health Outcomes : Population-based Studies from Gävleborg County. Diss. (sammanfattning), 2017. Sundsvall: Mid Sweden University. 52 s. (Mid Sweden University doctoral thesis 272) Länk [Mer information]

Rapporter

Macassa, G., Walander, A. & Hiswåls, A. (2013). Living in the Municipality of Gävle : Report on the Gävle Household, Labour Market Dynamics and Health Outcomes Survey - Wave 1. Gävle: Gävle University Press. 78 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)