Forskarpresentation

Gloria Macassa

Forskarpresentation

Gloria Macassa

Professor

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

Leg läkare, Professor i Folkhälsovetenskap och Epidemiologi, Docent i Folkhälsovetenskap (MIUN); Docent i Social Medicin (KI)

AKTUELL FORSKNING

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa och våld.

Pågående studier innefattar sociala orsaker till ojämlikhet i barns, ungdomars och vuxnas hälsa i i-länder och u-länder. Dessutom behandlas sociala faktorer för våld mot barn, kvinnor, män och äldre samt ojämlikhet i psykisk hälsa och vård bland marginaliserade grupper i i-länder och u-länder.

LÄS MER OM

Rapporter

Tahir, N., Macassa, G., Naseer, R., Durani, M. & Hashmi, W. (2011). Causes of Fire Emergencies managed by Rescue 1122 in Punjab, Pakistan. Länk [Mer information]
Macassa, G., Walander, A. & Hiswåls, A. (2013). Living in the Municipality of Gävle : Report on the Gävle Household, Labour Market Dynamics and Health Outcomes Survey - Wave 1. Gävle: Gävle University Press. 78 s. [Mer information]
Macassa, G. (2018). Can Geographic Information Systems Help us to Better Understand Inequalities in Health Outcomes in the Era of Sustainable Development?. Gävle: Gävle. 11 s. (Working paper 58) Länk [Mer information]
Macassa, G., Salvador, E. & da Cruz Francisco, J. (2018). Food Insecurity in Mozambique : What Do We Know? And what Can Be Done?. Gävle: Gävle University Press. 5 s. (Working paper 59) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)