Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Universitetslektor, docent i näringslära

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

Förutvarande professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning.

Maria Lennernäs Wiklund tillhör forskargruppen Hälsofrämjande arbetsmåltider och är främst aktiv inom forskning som handlar hur matvanor och hälsa påverkas av att leva i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt. Maria Lennernäs Wiklund är främst intresserad av kronobiologi (biologiska rytmer) och beteendevetenskapliga aspekter på ätandet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Maria Lennernäs Wiklund engagerad i ett forskningsprojekt "Hann du äta" som studerar arbetsmåltidens tid, plats och innehåller hos anställda med skiftande arbetstider och nattarbete. I projektet ingår att studera arbetsmåltiden i förhållande till gemenskap och återhämtning från arbetet. Projektet pågår från 2018 och beräknas vara i mål 2021. Projektet genomförs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Region Västernorrland FoU, Uppsala universitet och Lunds universitet.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lassen, A., Fagt, S., Lennernäs, M., Nyberg, M., Haapalar, I., Thorsen, A., Møbjerg, A. & Beck, A. (2018). The impact of worksite interventions promoting healthier food and/or physical activity habits among employees working 'around the clock' hours : a systematic review. Food & Nutrition Research, 62. 10.29219/fnr.v62.1115 [Mer information]
Nyberg, M. & Lennernäs Wiklund, M. (2017). Impossible meals? : the food and meal situation of flight attendants in Scandinavia – a qualitative interview study. Appetite, 113 (1), 162-171. 10.1016/j.appet.2017.02.033 [Mer information]
Lennernäs, M. (2010). Att äta är en fråga om tajmning : klinisk översikt. Läkartidningen, 107 (36), 2084-2095. Länk [Mer information]
Löwden, A., Moreno, C., Holmbäck, U., Lennernäs, M. & Tucker, P. (2010). Eating and shift work : Effects on habits, metabolism, and performance. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 36 (2), 150-162. 10.5271/sjweh.2898 [Mer information]
Gillberg, M., Pernler, H., Nordlund, G., Norberg, H. & Lennernäs, M. (2006). Longitudinal changes in the sleep habits of Swedish adolescents. Journal of Sleep Research, 15 (Suppl. 1), 83-. 10.1111/j.1365-2869.2006.00540_31.x [Mer information]
Neely, G., Landström, U., Byström, M. & Lennernäs, M. (2004). Missing a Meal : Effects on Alertness during Sedentary Work. Nutrition and Health, 18 (1), 37-47. 10.1177/026010600401800104 [Mer information]
Lowden, A., Holmbäck, U., Åkerstedt, T., Forslund, J., Lennernäs, M. & Forslund, A. (2004). Performance and sleepiness during a 24 h wake in constant conditions are affected by diet. Biological Psychology, 65 (3), 251-263. 10.1016/S0301-0511(03)00114-5 [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Löwden, A., Forslund, J., Åkerstedt, T., Lennernäs, M., Hambræus, L. & Stridsberg, M. (2003). Endocrine responses to nocturnal eating : Possible implications for night work. European Journal of Nutrition, 42 (2), 75-83. 10.1007/s00394-003-0386-6 [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J., Hambræus, L., Lennernäs, M., Löwden, A., Stridsberg, M. & Åkerstedt, T. (2002). Metabolic responses to nocturnal eating in men are affected by sources of dietary energy. Journal of Nutrition, 132 (7), 1892-1899. [Mer information]
Knutsson, A., Karlsson, B., Örnkloo, K., Landström, U., Lennernäs, M. & Eriksson, K. (2002). Postprandial responses of glucose, insulin and triglycerides : Influence of the timing of meal intake during night work. Nutrition and Health, 16, 133-141. [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J., Hambræus, L., Lennernäs, M., Löwden, A., Stridsberg, M., Åkerfeldt, T. & Åkerstedt, T. (2001). Changes in blood lipid profile and endocrine response as a result of an isocaloric high carbohydrate or high-fat diet in consideration of circadian rhythm. The FASEB Journal, 15 (4), A640-. [Mer information]
Sepp, H., Lennernäs, M., Pettersson, R. & Abrahamsson, L. (2001). Children's nutrient intake at preschool and at home. Acta Paediatrica, 90 (5), 483-491. 10.1111/j.1651-2227.2001.tb00786.x [Mer information]
Landström, U., Knutsson, A., Lennernäs, M. & Stenudd, A. (2001). Onset of drowsiness and satiation after meals with different energy contents. Nutrition and Health, 15 (2), 87-95. 10.1177/026010600101500202 [Mer information]
Lowden, A., Holmbäck, U., Åkerstedt, T., Forslund, A. & Lennernäs, M. (2001). Time of day and type of food­relation to mood and hunger during 24 h of constant conditions. Journal of Human Ergology, 30 (1-2), 381-386. 10.11183/jhe1972.30.381 [Mer information]
Lennernäs, M. (2000). Biological rhythms, appetite and odd eating behaviour [Dygnsrytm, matlust och udda matvanor]. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 44 (3), 118-120. [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J., Hambræus, L., Lennernäs, M., Åkerfeldt, T., Löwden, A. & Åkerstedt, T. (2000). Changes in energy expenditure and substrate utilization as a result of a nigh carbohydrate or high fat diet in consideration of diurnal rhythm. The FASEB Journal, 14 (4), A790-. [Mer information]
Landström, U., Knutsson, A. & Lennernäs, M. (2000). Field studies on the effects of food content on wakefulness. Nutrition and Health, 14 (4), 195-204. [Mer information]
Landström, U., Knutsson, A., Lennernäs, M. & Söderberg, L. (2000). Laboratory studies of the effects of carbohydrate consumption on wakefulness. Nutrition and Health, 13 (4), 213-225. [Mer information]
Andersson, I., Lennernäs, M. & Rössner, S. (2000). Meal pattern and risk factor evaluation in one-year completers of a weight reduction program for obese men - the "Gustaf" study. Journal of Internal Medicine, 247, 30-38. 10.1046/j.1365-2796.2000.00569.x [Mer information]
Wissing, U., Lennernäs, M., Ek, A. & Unosson, M. (2000). Meal patterns and meal quality in patients with leg ulcers. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 13 (1), 3-12. 10.1046/j.1365-277X.2000.00207.x [Mer information]
Lennernäs, M. & Andersson, I. (1999). Food-based classification of eating episodes (FBCE). Appetite, 32 (1), 53-65. 10.1006/appe.1998.0196 [Mer information]
Lennernäs, M. (1998). Dietary assessment and validity : To measure what is meant to measure. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 42 (2), 63-65. [Mer information]
Wissing, U., Lennernäs, M., Ek, A. & Unosson, M. (1998). Monitoring of dietary quality in outpatients by qualitative meal classification method. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 11 (2), 125-133. 10.1046/j.1365-277X.1998.00089.x [Mer information]
Becker, W., Lennernäs, M., Gustafsson, I., Haraldsdóttir, J., Nydahl, M., Vessby, B. & Ytterfors, A. (1998). Precoded food records compared with weighed food records for measuring dietary habits in a population of Swedish adults. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 42 (4), 145-149. [Mer information]
Lennernäs, M., Åkerstedt, T., Hagman, U., Bruce, Å. & Hambræus, L. (1997). A new approach for evaluation of meal quality and meal patterns. American Journal of Clinical Nutrition, 65 (4), 1360-1361. [Mer information]
Lennernäs, M., Fjellström, C., Becker, W., Giachetti, I., Schmitt, A., Remaut-De Winter, A. & Kearney, M. (1997). Influences on food choice perceived to be important by nationally-representative samples of adults in the European Union. European Journal of Clinical Nutrition, 51 (Suppl. 2), S8-S15. [Mer information]
Wissing, U., Unosson, M., Lennernäs, M. & Ek, A. (1997). Nutritional intake and physical activity in leg ulcer patients. Journal of Advanced Nursing, 25 (3), 571-578. 10.1046/j.1365-2648.1997.1997025571.x [Mer information]
Graaf, C., Gaag, M., Kafatos, A., Lennernäs, M. & Kearney, J. (1997). Stages of dietary change among nationally-representative samples of adults in the European Union. European Journal of Clinical Nutrition, 51 (Suppl. 2), S47-S56. [Mer information]
Sidenvall, B., Lennernäs, M. & Ek, A. (1996). Elderly patients' meal patterns : A retrospective study. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 9 (4), 263-272. 10.1046/j.1365-277X.1996.00459.x [Mer information]
Wallin, G., Lennernäs, M. & Andersson, M. (1995). Comparisons between recalled and observed dietary intake in anorectics and bulimics : A validation study. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 8 (3), 201-208. 10.1111/j.1365-277X.1995.tb00313.x [Mer information]
Lennernäs, M., Hambræus, L. & Åkerstedt, T. (1995). Shift related dietary intake in day and shift workers. Appetite, 25 (3), 253-265. 10.1006/appe.1995.0060 [Mer information]
Lennernäs, M., Åkerstedt, T. & Hambræus, L. (1994). Nocturnal eating and serum cholesterol of three-shift workers. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 20 (6), 401-406. [Mer information]
Lennernäs, M., Hambræus, L. & Åkerstedt, T. (1994). Nutrient intake in day workers and shift workers. Work & Stress, 8 (4), 332-342. 10.1080/02678379408256540 [Mer information]
Lennernäs, M., Abrahamsson, L., Hambræus, L. & Åkerstedt, T. (1994). Nutrition and 3-shift work : the 24-hour intake of energy and nutrients. Ecology of Food and Nutrition, 32 (3-4), 157-165. [Mer information]
Lennernäs, M., Åkerstedt, T., Hagman, U., Bruce, Å. & Hambræus, L. (1993). A new approach for evaluation of meal quality and meal patterns. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 6 (3), 261-273. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lennernäs, M. (2008). Dygnsrytm. Elevhälsa (2), 5-11. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Ifrågasätt budskapet om det farliga mättade fettet. Näringsvärt (1), 21-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Inre miljö lika viktig som yttre. Näringsvärt (2), 29-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Med måltider och kärlek skall folkhälsan byggas. Näringsvärt (3). [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Metoder för aptitreglering. Näringsvärt (4), 29-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Störd dygnsrytm vilseleder aptiten och kroppen. Elevhälsa (2), 23-27. [Mer information]
Lennernäs, M. (1995). Nutrition i ett biosocialt perspektiv. Vår Föda, 47, 47-48. [Mer information]
Lennernäs, M. (1995). Ny dimension inom näringsforskningen : Samlad EU-forskning kring måltidsmönster. Livsmedelsteknik : tidskrift för livsmedelsförädling och näringsfrågor, 11 (3). [Mer information]
Lennernäs, M., Fjellström, C. & Abrahamsson, L. (1994). En spektralanalys av måltiden : kostsociologi - nytt ämne i Uppsala. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 38 (3), 144-145. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Lennernäs, M. (2012). Betyder motivation mer än lokaler och lärare?. Kristianstadsbladet (15/5), B5-. Länk [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Sömn och fysisk aktivitet påverkar aptiten : Nordiska nutritionskonferensen. Nordisk Nutrition (3), 14-15. [Mer information]
Sepp, H., Lennernäs, M. & Abrahamsson, L. (2006). Preschool children´s meal patterns analysed using the Food-Based Classification of Eating Episodes model. Scandinavian Journal of Food and Nutrition, 50 (3), 131-138. 10.3402/fnr.v50i3.1592 [Mer information]
Erlandsson, M., Lennernäs, M. & Månsson, H. (2005). Mjölk & mejeriprodukter : viktiga näringskällor. Vaar Foeda, 57 (1), 30-35. [Mer information]
Lennernäs, M. (2003). Geléhallon dyrare än morötter : prispolitik löser inte fetmaproblemet. Vaar Foeda, 55 (5), 14-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2002). En hungrig elev är en rastlös elev. Vaar Foeda, 54 (2), 33-. [Mer information]
Lennernäs, M. (1998). Kan vi lita på alla larmrapporter? : minisymposium om epidemiologi och kostrekommendationer. Vaar Foeda, 50 (7), 28-29. [Mer information]
Lennernäs, M. (1997). Så tycker EU-konsumenten om mat, näring och hälsa. Vaar Foeda, 49 (3), 28-29. [Mer information]
Lennernäs, M. (1996). När på dygnet ska vi äta?. Vaar Foeda, 48 (1), 3-7. [Mer information]

Recensioner

Lennernäs, M. (1995). Nutrition i ett biosocial perspektiv : Recension av Food intake and energy expenditure. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning. S. 46-. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)