Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Universitetslektor, docent i näringslära

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

Förutvarande professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning.

Maria Lennernäs Wiklund tillhör forskargruppen Hälsofrämjande arbetsmåltider och är främst aktiv inom forskning som handlar hur matvanor och hälsa påverkas av att leva i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt. Maria Lennernäs Wiklund är främst intresserad av kronobiologi (biologiska rytmer) och beteendevetenskapliga aspekter på ätandet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Maria Lennernäs Wiklund engagerad i ett forskningsprojekt "Hann du äta" som studerar arbetsmåltidens tid, plats och innehåller hos anställda med skiftande arbetstider och nattarbete. I projektet ingår att studera arbetsmåltiden i förhållande till gemenskap och återhämtning från arbetet. Projektet pågår från 2018 och beräknas vara i mål 2021. Projektet genomförs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Region Västernorrland FoU, Uppsala universitet och Lunds universitet.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Lennernäs Wiklund, M., Gard, G., Lindberg, P., Olofsson, N., Risberg, A. & Willmer, M. (2018). Hann du äta? : En enkät och intervjustudie av arbetsmåltidens förutsättningar och betydelse för hälsa och välbefinnande vid skift- och schemalagt arbete med nattarbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 129-. [Mer information]
Hansson, E. & Lennernäs, M. (2014). The difficulties of measuring adolescents' food intake and behaviors<em> </em>. . [Mer information]
Nyberg, M. & Lennernäs Wiklund, M. (2013). I tid och otid - arbetsmåltidens betydelse för återhämtning och hälsa. . [Mer information]
Lennernäs Wiklund, M., Nyberg, M., Johansson, M. & Wetterstrand, M. (2013). Meals and shift work : food choice, time of day and meal environment - three important dimensions for rest and health. . [Mer information]
Lowden, A., Åkerstedt, T., Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J. & Lennernäs, M. (2001). Carbohydrate vs. high fat meal - effects on performance and sleepiness during a 24h wake period. . [Mer information]
Sepp, H., Abrahamsson, L., Lennernäs, M., Hagman, U. & Pettersson, R. (2000). Pre-school children's nutrient intake at pre-school and home. : SNF Swedish Nutrition Foundation. [Mer information]
Becker, W., Lennernäs, M., Gustafsson, I., Haraldsdottir, J., Nydahl, M., Vessby, B. & Ytterfors, A. (1996). Precoded or weighed food records for measuring dietary habits in a population of Swedish adults : I Food intake. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)