Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Universitetslektor, docent i näringslära

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

Förutvarande professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning.

Maria Lennernäs Wiklund tillhör forskargruppen Hälsofrämjande arbetsmåltider och är främst aktiv inom forskning som handlar hur matvanor och hälsa påverkas av att leva i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt. Maria Lennernäs Wiklund är främst intresserad av kronobiologi (biologiska rytmer) och beteendevetenskapliga aspekter på ätandet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Maria Lennernäs Wiklund engagerad i ett forskningsprojekt "Hann du äta" som studerar arbetsmåltidens tid, plats och innehåller hos anställda med skiftande arbetstider och nattarbete. I projektet ingår att studera arbetsmåltiden i förhållande till gemenskap och återhämtning från arbetet. Projektet pågår från 2018 och beräknas vara i mål 2021. Projektet genomförs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Region Västernorrland FoU, Uppsala universitet och Lunds universitet.

LÄS MER OM

Rapporter

Lennernäs, M. & Hambræus, L. (1993). Nutritionella aspekter på skiftarbete : arbetstidens påverkan på individens näringsintag och måltidsordning : slutrapportering av projekt. Stockholm: Institutionen för näringslära, Uppsala universitet. 10 s. [Mer information]
Lennernäs, M., Becker, W. & Hagman, U. (1994). Matvanor före och efter beskattningen av lunchsubventionerna. Uppsala: Statens livsmedelsverk. 73 s. (Rapport / Livsmedelsverket 94:4) [Mer information]
Landström, U., Lennernäs, M. & Knutsson, A. (1997). Fältstudier avseende kostinnehållets inverkan på vakenhet. Solna: Arbetslivsinstitutet. 19 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 1997:16) [Mer information]
Brattberg, C. & Lennernäs, M. (1997). Socialtjänstens roll i det förebyggande folkhälsoarbetet. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 27 s. (F-serie / Folkhälsoinstitutet 1997:12) [Mer information]
Byström, M., Neely, G., Landström, U. & Lennernäs, M. (2002). Måltidens inverkan på vakenhet och prestation. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 20 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2002:10) Länk [Mer information]
Byström, M., Landström, U. & Lennernäs, M. (2003). Kännedom, attityd och levnadsmönster bland högskolestuderande angående kost, motion och trötthet. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 35 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2003:18) Länk [Mer information]
Nordlund, G., Norberg, H., Lennernäs, M., Gillberg, M. & Pernler, H. (2004). Dygnsrytm och skolarbete. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 123 s. Länk [Mer information]
Nordlund, G., Lennernäs, M. & Norberg, H. (2004). Måltider och dryck, särskilt mjölk, hos högstadieelever : med uppdelning på kön, morgon- och kvällsmänniskor. Stockholm: Svensk Mjölk Forskning. 46 s. [Mer information]
Lennernäs, M., Lowden, A., Gillberg, M., Pernler, H., Nordlund, G. & Norberg, H. (2005). Mat- och sömnskola : för skolan. Stockholm: Mjölkfrämjandet. 15 s. [Mer information]
Nyberg, M., Lennernäs, M., Sepp, H. & Sollerhed, A. (2010). Förskolebarns hälsa och välbefinnande : dialoger med föräldrar till förskolebarn, Kristianstad Kommun. 87 s. Länk [Mer information]
Lennernäs, M. (2011). Lunch och lärande - skollunchens betydelse för elevernas prestation och situation i klassrummet : inventering av kunskapslärandet, teorier och begrepp. Uppsala: Livsmedelsverket. 27 s. (Livsmedelsverkets rapportserie 2011:1) Länk [Mer information]
Nyberg, M., Lennernäs, M., Jahncke, H. & Ljung, R. (2012). Personalrestaurangen som måltidsarena : uppfattningar om och attityder till maten och måltiden på arbetsplatsen. Gävle: Högskolan i Gävle. 102 s. Länk [Mer information]
Dahl Lassen, A., Thorsen, A., Haapala, I., Lennernäs Wiklund, M., Nyberg, M., Beck, A. & Fagt, S. (2017). Food at Work around the Clock – The Nordic Model : Report from a Nordic Workshop, November 4, 2016, Copenhagen, Denmark. Søborg: National Food Institute, Technical University of Denmark. 41 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)