Forskarpresentation

My Lilja

Forskarpresentation

My Lilja

Universitetslektor, utbildningsledare, fil. dr i kriminologi

Forskningsämne: Kriminologi

AKTUELL FORSKNING

  • Polisstudenters attityder till sitt kommande arbete – en jämförelse mellan i Sydafrika och Sverige.
  • Gaining a global criminal justice perspective: A computer supported collaboration between students in Sweden and the United States.
  • Samverkan kring våld i nära relation.
  • Arbete efter fängelse.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lilja, M. (2020). Perceptions about firesetting among Swedish high school students. International Journal of Adolescence and Youth, 25 (1), 172-181. 10.1080/02673843.2019.1601117 [Mer information]
Lilja, M. (2019). Formerly imprisoned polydrug users’ narratives about unemployment. Journal of Substance Use, 24 (3), 336-340. 10.1080/14659891.2019.1572802 [Mer information]
Gallo, C., Fowlin, J. & Lilja, M. (2018). Gaining a Global Criminal Justice Perspective : A Computer-Supported Collaboration Between Students in Sweden and the United States. Journal of Criminal Justice Education, 29 (4), 531-550. 10.1080/10511253.2018.1426774 [Mer information]
Kareholt, I., Lilja, M., Hedstrom, E. & Trygged, S. (2018). Of premature demise - a follow-up study of young men exposed to violence in sweden. International Journal of Behavioral Medicine, 25 (Suppl. 1), S75-. [Mer information]
Lilja, M. (2013). Narrative Stories and Discourses in an Interview With a Former Amphetamine User. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1360-1368. 10.3109/10826084.2013.814994 [Mer information]
Lilja, M. (2013). Russian Media Narratives About Young Drug Users. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1336-1349. 10.3109/10826084.2013.814984 [Mer information]

Böcker

Ahmadi, F. & Lilja, M. (red.) (2013). Ensamkommande flyktingbarn : utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. 183 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Lilja, M. (2014). Arbete och brottslighet. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 97-114. [Mer information]
Lilja, M. (2013). Ensamkommande flyktingbarn i dagspressen. Ensamkommande flyktingbarn : utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. S. 39-50. [Mer information]

Konferensbidrag

Lilja, M. (2017). Drug discourses in Russian parliamentary debate. . [Mer information]
Lilja, M. (2017). Former prisoners’ narratives about employment and unemployment. . [Mer information]

Rapporter

Lilja, M. (2011). Attityder och normer kring anlagd brand bland högstadieungdomar och skolpersonal. Gävle: Högskolan i Gävle. 50 s. (FOU-rapport 38) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)