Forskarpresentation

My Lilja

Forskarpresentation

My Lilja

Universitetslektor, utbildningsledare, fil. dr i kriminologi

Forskningsämne: Kriminologi

AKTUELL FORSKNING

  • Polisstudenters attityder till sitt kommande arbete – en jämförelse mellan i Sydafrika och Sverige.
  • Gaining a global criminal justice perspective: A computer supported collaboration between students in Sweden and the United States.
  • Samverkan kring våld i nära relation.
  • Arbete efter fängelse.

LÄS MER OM

Böcker

Ahmadi, F. & Lilja, M. (red.) (2013). Ensamkommande flyktingbarn : utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. 183 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Lilja, M. (2014). Arbete och brottslighet. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 97-114. [Mer information]
Lilja, M. (2013). Ensamkommande flyktingbarn i dagspressen. Ensamkommande flyktingbarn : utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. S. 39-50. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)