Forskarpresentation

Ann-Sofi Östlund

Forskarpresentation

Ann-Sofi Östlund

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Ann-Sofi har en distriktssköterskeexamen, Fil.Mag. inom vårdvetenskap och Med.Dr. /Lektor vårdvetenskap.

Ann-Sofi Östlund tillhör forskningsområdet Att leva med långvarig ohälsa men har även forskning inom området Vård och omsorg av äldre.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Ann-Sofi Östlund engagerad i forskningsprojekt om Motiverande samtal i Primärvården: Sjuksköterskors erfarenheter och faktiska användning (LivMI) samt om Äldres behov i centrum (IBiC).

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Östlund, A. (2015). Motivational Interviewing in Primary Care : Nurses' experiences and actual use of the method. Diss. (sammanfattning), 2015. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 82 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1142) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)