Forskarpresentation

Annakarin Olsson

Forskarpresentation

Annakarin Olsson

Universitetslektor, legitimerad sjuksköterska, medicine doktor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens, och för deras närstående.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Olsson, A., Thunborg, C., Björkman, A., Blom, A., Sjöberg, F. & Salzmann-Erikson, M. (2020). A scoping review of complexity science in nursing. Journal of Advanced Nursing. 10.1111/jan.14382 [Mer information]
Olsson, A., Kirsti, S. & Engström, M. (2019). Strategies used by people with Alzheimer´s disease for outdoor wayfinding: a repeated observational study. Dementia. 10.1177/1471301219896453 [Mer information]
Björkman, A., Engström, M., Olsson, A. & Wahlberg, A. (2017). Identified obstacles and prerequisites in telenurses’ work environment : a modified Delphi study. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2296-y [Mer information]
Olsson, A., Skovdahl, K. & Engström, M. (2016). Using diffusion of innovation theory to describe perceptions of a passive positioning alarm among persons with mild dementia : a repeated interview study. BMC Geriatrics, 16. 10.1186/s12877-016-0183-8 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Åsenlöf, P., Skovdahl, K. & Lampic, C. (2015). Effects of Tracking Technology on Daily Life of Persons With Dementia : Three Experimental Single-Case Studies. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementia, 30 (1), 29-40. 10.1177/1533317514531441 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Lampic, C. & Skovdahl, K. (2013). A passive positioning alarm used by persons with dementia and their spouses : a qualitative intervention study. BMC Geriatrics, 13 (11), 1-9. 10.1186/1471-2318-13-11 [Mer information]
Olsson, A., Lampic, C., Skovdahl, K. & Engström, M. (2013). Persons with early-stage dementia reflect on being outdoors : a repeated interview study. Aging & Mental Health, 17 (7), 793-800. 10.1080/13607863.2013.801065 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Skovdahl, K. & Lampic, C. (2012). My, your and our needs for safety and security : relatives’ reflections on using information and communication technology in dementia care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26 (1), 104-112. 10.1111/j.1471-6712.2011.00916.x [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)