Forskarpresentation

Annica Björkman

Forskarpresentation

Annica Björkman

Universitetslektor, legitimerad sjuksköterska, Med.Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annica Björkman är främst aktiv inom forskning kring nationellt samordnad telefonrådgivning, 1177 Vårdguiden. Hon intresserar sig bland annat för telefonsjuksköterskors arbetsmiljö samt att möta uppringare med psykisk ohälsa. Annica Björkman forskar även inom området Nätbaserat lärande.

AKTUELL FORSKNING

Annica är engagerad i följande forskningsprojekt:

  • Arbetsmiljö inom 1177 Vårdguiden - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka arbetsmiljön för telefonsjuksköterskor anställda inom 1177 Vårdguiden. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.
  • Telepsyk - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att förbättra arbetsmetoderna för de telefonsjuksköterskor inom 1177 vårdguiden emottar samtal som handlar om psykisk ohälsa. Projektet drivs i samarbete med Martin Salzmann-Erikson, docent i vårdvetenskap.
  • Nätbaserat lärande - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera lärare och studenters uppfattning och användning av digitala verktyg inom undervisning.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Holmberg, J., Masoumi, D., Elm, A., Fransson, G., Westelius, C., Björkman, A., Stake-Nilsson, K. & Toratti-Lindgren, M. (2017). Teachers’ and students’ understanding and use of ICT for teaching and learning – Combining different perspectives and methodologies in research on technology-enhanced learning. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2014). Comparison of malpractice claimed calls versus “normal calls” within Swedish HealthcareDirect – open-ended questions matters. 12<sup>th</sup>International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) Amsterdam- theNetherlands, 28 September to 1 October 2014. [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winbland, U. (2013). Medical errors within Swedish national telephone advice nursing : what went wrong and why?. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U. & Holmström, I. (2012). Communication analysis of all malpractice claimed telephone calls to Swedish Health care Direct (SHD) during 2003-2011. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2010). Identification of incident reporting within nurse-led national telephone triage in Sweden. . [Mer information]
Ernesäter, A., Holmström, I. & Engström, M. (2009). Computerized decision support systems in telenursing : how it is perceived by telenurses. Med-e-Tel 2009 : proceedings. S. 409-410. Länk [Mer information]
Ernesäter, A. (2008). Telenurses' experiences of working with computerized decision support : How do we handle the content in Qualitative Content Analysis?. The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)