Forskarpresentation

Annika Nilsson

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annika har en filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

  • Analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär.
  • E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?
  • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen.
  • Att leva med långvarig ohälsa – hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Work ability, well-being and return-to-work among women in Gävleborg on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 68-. Länk [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2017). Predictors of work ability among women on long-term sick leave due to musculoskeletal pain. NES2017 conference proceedings. S. 140-. [Mer information]
Wiitavaara, B., Björklund, M., Djupsjöbacka, M. & Nilsson, A. (2010). Can internationally recommended outcome domains capture aspects that are prominent for the health experiences of women with neck- and shoulder pain? : A factor analysis. (Poster). Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) August 29-September 2. Angers, France. S. 283-. Länk [Mer information]
Kristofferzon, M., Lindqvist, R. & Nilsson, A. (2009). Living with chronic illness. The 2nd International Research Seminar on Salutogenesis : Helsinki, May 14-16, 2009. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)