Forskningsområde

Det goda åldrandet-Vård och omsorg om äldre

Aktuellt projekt

 

Trädgården i vård- och omsorg, första linje chefens perspektiv

"The garden in residential care, first line managers perspective"

Projektets syfte
Projektet påbörjas våren 2018 (etikprövning godkänd), det övergripande syftet är att hur första linjens chefer för vård- och omsorgsboenden arbetar för att främja en god arbets- och vårdmiljö med fokus på utemiljön, organisationens kvalitetsarbete, och de boendes och personalens hälsa.

Publicerad av: Eva Dahlkvist Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)