Publikationer

Här listas vetenskapliga publikationer som finns registrerade i DIVA vid Högskolan i Gävle.

Artiklar | Licentiatavhandling


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Dahlkvist, E., Engström, M. & Nilsson, A. (2020). Residents’ use and perceptions of residential care facility gardens: a behavior mapping and conversation study. International Journal of Older People Nursing, 15 (1). 10.1111/opn.12283 [Mer information]
Dahlkvist, E., Hartig, T., Nilsson, A., Högberg, H., Skovdahl, K. & Engström, M. (2016). Garden greenery and the health of older people in residential care facilities : A multi-level cross-sectional study. Journal of Advanced Nursing, 72 (9), 2065-2076. 10.1111/jan.12968 [Mer information]
Dahlkvist, E., Nilsson, A., Skovdahl, K. & Engström, M. (2014). Is there a caring perspective in garden/patio design in elderly care? : a description and a comparison of residents' and staff members' perceptions of these outdoor spaces. Journal of Housing for the Elderly, 28 (1), 85-106. 10.1080/02763893.2013.858094 [Mer information]

Licentiatavhandling

Dahlkvist, E. (2015). The Garden/Patio in Residential Care Facilities for Older People : Characteristics and the Users Perspectives. Lic.-avh. (sammanfattning), 2015. Örebro: Örebro University. 50 s. (Örebro Studies in Care Sciences 61) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)