Lisa Arvidsson

Doktorand, Avdelningen för Vårdvetenskap och medicin

Leg, sjuksköterska. Distriktssköterska

Filosofie Magister omvårdnad

E-post

lisa.arvidsson@hig.se

Telefon

026-645006

Artiklar


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities : a longitudinal observational case study. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)