Ove Björklund

Ove Björklund

Studentexamen treårig naturvetenskaplig linje
Sjuksköterskeexamen
Påbyggnadsutbildning hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Gymnasielärarexamen
Medicine magisterexamen i vårdvetenskap
Doktorand, vårdvetenskap, Åbo Akademi

E-post: obd@hig.se

Telefon: 026-64 82 48

Aktuell forskning

Den unga människans livsvillkor relaterat till arbete och arbetslöshet.

 

Senaste publikationerna

Björklund, O. & Häggström, E. (2019). Unemployment may increase feelings of lacking context in Life : Experiences narrated by Young Finnish Women. . [Submitted] [Mer information]
Björklund, O., Häggström, E. & Nyström, L. (2017). Young Finnish Unemployed Men's Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program. American Journal of Men's Health, 11 (5), 1426-1435. 10.1177/1557988315604020 [Mer information]
Björklund, O., Söderlund, M., Nyström, L. & Häggström, E. (2015). Unemployment and Health : Experiences Narrated by Young Finnish Men. American Journal of Men's Health, 9 (1), 76-85. 10.1177/1557988314536725 [Mer information]
Björklund, O. (2019). FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder. Diss. (sammanfattning), 2019. Åbo: Åbo akademi. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)