Anna-Greta Mamhidir

Sjuksköterskeexamen
Medicine doktorsexamen
Lektor i vårdvetenskap

E-post: anamar@hig.se

Telefon: 026-64 87 27, 070-664 28 17

Aktuell forskning

  • Utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning
  • Pressure Ulcer Prevention

Senaste publikationerna

Hedman, M., Häggström, E., Mamhidir, A. & Pöder, U. (2019). Caring in nursing homes to promote autonomy and participation. Nursing Ethics, 26 (1), 280-292. 10.1177/0969733017703698 [Mer information]
Sving, E., Frediksson, L., Gunningberg, L. & Mamhidir, A. (2017). Getting evidence-based pressure ulcer prevention into practice: a process evaluation of a multi-faceted intervention in a hospital setting. Journal of Clinical Nursing, 26 (19-20), 3200-3211. 10.1111/jocn.13668 [Mer information]
Mamhidir, A., Sjölund, B., Fläckman, B., Wimo, A., Sköldunger, A. & Engström, M. (2017). Systematic pain assessment in nursing homes: a cluster-randomized trial using mixed-methods approach. BMC Geriatrics, 17. 10.1186/s12877-017-0454-z [Mer information]
Skytt, B., Engström, M., Mårtensson, G. & Mamhidir, A. (2016). A longitudinal qualitative study of health care personnel’s perceptions of simultaneous implementation of three risk assessment scales on falls, malnutrition and pressure ulcers. Journal of Clinical Nursing, 25 (13/14), 1912-1922. 10.1111/jocn.13207 [Mer information]
Sjölund, B., Mamhidir, A. & Engström, M. (2017). Pain prevalence among residents living in nursing homes and factors associated with quality of life and well-being. . [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)