Forskningsområde

Forskningsområden är att leva med långvarig ohälsa och forskning om vårdutbildning.

Aktuella projekt

Forskning om vårdutbildning
Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv

Vård och omsorg av äldre
Nursing students´ learning of evidence-based practice (Pressure Ulcer Prevention)

Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning
- en interventionsstudie där äldres, närståendes och vårdares perspektiv efterfrågas

Äldres autonomi och delaktighet, en kliniskt tillämpbar teoretisk modell inom vård och omsorg för äldre

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-11-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)