Konferensbidrag

Bååth, C., Mårtensson, G., Mamhidir, A., Florin, J., Muntlin-Athlin, Å. & Gunningberg, L. (2013). Pressure ulcer prevention – is nursing knowledge appropriate or not? : A descriptive multi-center study in Sweden. Proceedings of the 16th Annual European Pressure Ulcer Meeting, Vienna Austria. [Mer information]
Löfmark, A. & Mamhidir, A. (2011). Vad betyder en utbildning på avancerad nivå i den kliniska verkligheten?. . [Mer information]
Mamhidir, A., Kihlgren, A. & Wimo, A. (2009). Community nurses’ referrals of older adults to emergency departments : a follow-up study in a Swedish context [Poster]. International Psychogeriatric Association (IPA) Conference, Rio de Janeiro, Brasilien, 4-7 maj 2009. [Mer information]
Mamhidir, A. (2008). Ethical challenges related to elder care : perspectives of staff and high level decision-makers. Nursing Ethics and Health Care Policy : Bridging Local, National, and International Perspectives : International Conference Nursing Ethics (ICNE), Yale University New Haven, Conneticut, USA, 17-19 juli 2008. S. 1-5. Länk [Mer information]
Mamhidir, A. & Löfmark, A. (2008). Studenters och handledares uppfattning om den förändrade utbildningsnivån inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i specialist-sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska : Nationell konferens, Stockholms Universitet, den 6-7 november 2008. <em>Poster </em>. . [Mer information]
Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)