Forskarpresentation

Annika Nilsson

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annika har en filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

  • Analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär.
  • E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?
  • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen.
  • Att leva med långvarig ohälsa – hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Nilsson, A. (2008). Musculoskeletal pain among health care staff : riskfactors for, pain, disability and sick leave. Diss. (sammanfattning), 2008. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 71 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 35) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)