Forskarpresentation

Josefin Westerberg Jacobson

Josefin Westerberg Jacobson, Avdelningschef, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Forskarpresentation

Josefin Westerberg Jacobson

Universitetslektor, avdelningschef

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Josefin är filosofie doktor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa.
  • 20-års uppföljning av den svenska longitudinella kohortstudien om risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa bland unga flickor.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Westerberg Jacobson, J., Lindberg, M., Bjuhr, M. & Willmer, M. (2016). A wish to be thinner increases the odds for disturbed eating 20 years later. . [Mer information]
Bjuhr, M., Westerberg Jacobson, J., Willmer, M. & Lindberg, M. (2016). Women with disturbed eating behavior rate less work engagement. . [Mer information]
Westerberg Jacobson, J. (2014). Talking with Children with Eating Disorders. Listening to the Children. Länk [Mer information]
Westerberg Jacobson, J. & Edlund, B. (2012). Motives for Wishing to be Thinner and Weight-control Practices in 7 to 18-Year-Old Swedish Girls. . Länk [Mer information]
Westerberg Jacobson, J. (2011). Wish to be thinner : Development and prediction of disturbed eating: A longitudinal study of Swedish girls and young women. Wish to be thinner : Development and prediction of disturbed eating: A longitudinal study of Swedish girls and young women. [Mer information]
Westerberg Jacobson, J. (2010). Wish to be thinner. . [Mer information]
Westerberg Jacobson, J. (2010). Wish to be thinner : Development and prediction of disturbed eating, a longitudinal study of Swedish girls and young women. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)