Forskarpresentation

Lena Thunander Sundbom

Forskarpresentation

Lena Thunander Sundbom

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

Lena är legitimerad sjukgymnast, legitimerad apotekare och farmacie Dr.

AKTUELL FORSKNING

Forskning inriktad på hur kön och psykisk ohälsa påverkar läkemedelsanvändning.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sundbom Thunander, L. & Hedborg, K. (2019). Association between prescribed antidepressants and other prescribed drugs differ by gender : a nationwide register-based study in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 73 (1), 73-79. 10.1080/08039488.2018.1536766 [Mer information]
Thunander Sundbom, L., Bingefors, K., Hedborg, K. & Isacson, D. (2017). Are men under-treated and women over-treated with antidepressants? : Findings from a cross-sectional survey in Sweden. BJPsych bulletin, 41 (1), 145-150. 10.1192/pb.bp.116.054270 [Mer information]
Thunander Sundbom, L. & Bingefors, K. (2013). The influence of symptoms of anxiety and depression on medication nonadherence and its causes : a population based survey of prescription drug users in Sweden. Patient Preference and Adherence, 7, 805-811. 10.2147/PPA.S50055 [Mer information]
Thunander Sundbom, L. & Bingefors, K. (2012). Women and men report different behaviours in, and reasons for medication non-adherence : a nationwide Swedish survey [Hombres y mujeres comunican diferentes comportamientos y razones para el incumplimiento de la medicación: Encuesta nacional Sueca]. Pharmacy Practice, 10 (4), 207-221. Länk [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Sundbom Thunander, L., Bingefors, K. & Isacson, D. (2015). Self-reported depression and prescription of antidepressants : Does gender matter?. Value in Health, 18 (3), A116-. [Mer information]

Doktorsavhandling

Thunander Sundbom, L. (2017). The influence of gender and depression on drug utilization : Pharmacoepidemiological research in Sweden. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 67 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 238) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Thunander Sundbom, L. (2014). The influence of gender and psychological distress on adherence to prescribed medication. Lic.-avh. (sammanfattning), 2014. Uppsala: Uppsala universitet. 41 s. Länk [Mer information]

Recensioner

Thunander Sundbom, L. (2017). Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön. Swedish Medical Association. Läkartidningen. Swedish Medical Association. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)