Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och Danmark
Finansieras med anslag från AFA-Försäkring och Högskolan i Gävle

  • Forskningsprogram: Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården
  • Forskningsprogram: Smittspridning på arbetsplatsen - ett arbetsmiljöproblem i vården
  • Forskningsprojekt: Förebyggande av smittspridning
  • 20-års uppföljning av den svenska longitudinella kohortstudien om risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa bland unga flickor

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Westerberg Jacobson, J., Lindberg, M., Bjuhr, M. & Willmer, M. (2016). A wish to be thinner increases the odds for disturbed eating 20 years later. . [Mer information]
Pahus, J., Lindberg, M., Finderup, J. & Spliid Ludvigsen, M. (2016). Validation of the Fluid Intake Appraisal Inventory for patients on haemodialysis in Denmark. . [Mer information]
Bjuhr, M., Westerberg Jacobson, J., Willmer, M. & Lindberg, M. (2016). Women with disturbed eating behavior rate less work engagement. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)