Forskarpresentation

Maria Engström

Maria Engström har jobbat på HiG sen 2016 som professor i vårdvetenskap.Forskar kring vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv för vård- och omsorgspersonal.

Forskarpresentation

Maria Engström

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria har en fil.dr i vårdvetenskap och en sjuksköterskeexamen.

AKTUELL FORSKNING

Forskningen berör områdena

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg

  • Internationellt utbildade sjuksköterskors integrering i arbetslivet - vägen in i yrket och yrkeslivet
  • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter (delvis doktorandprojekt om kamratlärande)
  • Nurse Professional Competence (Studier i Sverige och Kina)
  • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
  • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen
  • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
  • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
  • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M., Hellström-Hyson, E. & Leo Swenne, C. (2019). An intervention study on peer learning. . [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2018). Lean i primärvården - en bild av hur Lean tillämpas. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 112-. Länk [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Wadensten, B., Häggström, E. & Skytt, B. (2018). Male first-line managers experiences of the work situation in elderly care: An empowerment perspective. . [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2018). Manliga första-linjenschefers upplevelser av sin arbetssituation i äldreomsorgen – med utgångspunkt i empowerment. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och Abstracts. S. 143-. Länk [Mer information]
Eriksson, E. & Engström, M. (2018). The challenges of interviewing internationally educated nurses and doctors in another language than their native language. . [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2015). An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics : The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2014). Comparison of malpractice claimed calls versus “normal calls” within Swedish HealthcareDirect – open-ended questions matters. 12<sup>th</sup>International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) Amsterdam- theNetherlands, 28 September to 1 October 2014. [Mer information]
Muntlin Athlin, Å., Gunningberg, L., Engström, M. & Bååth, C. (2014). Pressure ulcer prevention – Why don’t we start from the beginning?. Pressure Ulcers from Birth to Death : Prevention,Treatment and Rehabilitation : Programme and Abstract book. Länk [Mer information]
Kaltenbrunner Nykvist, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2014). Towards a Questionnaire to Measure Lean in Health Care. 8th NOVO Symposium, Sustainable health care production systems - Abstract book. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, DTU. S. 19-20. 10.11581/DTU:00000008 [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winbland, U. (2013). Medical errors within Swedish national telephone advice nursing : what went wrong and why?. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U. & Holmström, I. (2012). Communication analysis of all malpractice claimed telephone calls to Swedish Health care Direct (SHD) during 2003-2011. . [Mer information]
Candell, A. & Engström, M. (2010). Dental hygienists' work environment : motivating, facilitating, but also trying. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2010). Identification of incident reporting within nurse-led national telephone triage in Sweden. . [Mer information]
Ernesäter, A., Holmström, I. & Engström, M. (2009). Computerized decision support systems in telenursing : how it is perceived by telenurses. Med-e-Tel 2009 : proceedings. S. 409-410. Länk [Mer information]
Scandurra, I., Hägglund, M., Engström, M. & Koch, S. (2007). Heuristic evaluation performed by usability educated clinicans : education and attitudes. Information technology in health care : proceedings of the 3rd International conference on information technology in health care : socio-technical approaches. Amsterdam: IOS Press. S. 205-216. [Mer information]
Virk, G., Sjöström, C., Engström, M. & Trinius, W. (2006). Standards and/or ethics for service robots?. Ethics of Human Interaction with Robotic, Bionic, and AI Systems : concepts and policies. S. 69-75. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)